Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)

1990-11-17 / 46. szám

István neve, személye. Nem jött szó­ba, mint lehetséges elkövető, de még úgy sem, mint a meggyilkolt közeli vagy távoli ismerőse. Farkas István a tragédia idején 16 éves, Labancz Anna 23, a nyugdíjas nyomozó megítélése szerint (ő most 48 éves) a tettest nem az akkori tinédzserek között, hanem az idősebb, 25 év körüli korosztály tagjaiból kell keresni. Persze ehhez hozzá kell tenni, a volt százados ko­rántsem elfogulatlan az ügyben, hi­szen 13 éven keresztül kereste Labancz Anna gyilkosát. Ráadásul, véli, az is nevetséges, ami a mostani, befejezett nyomozás egyik fő bizonyítéka: az egyik húsz évvel ez­előtti tanú kiválasztotta Farkas képét öt másik közül, mint azt a személyt, aki elfutott mellette azon a bizonyos áprilisi hajnalon. Kerekes, volt rendőr százados szerint az ilyen tökéletes em­lékezőtehetséggel és arcmemóriával rendelkezőt azonnal fel kéne venni a rendőrség kötelékébe... Nem beszélve arról, az a kép, amit a tanú látott Farkasról, nem 16 éves korban ké­szült, hanem 3 évvel később, a fiú be­vonulásának idején, a felismerés, azo­nosítás ténye tehát még tiszteletre mél­tóbb... De mindez lényegtelen. Ugyanis tel­jesen mindegy, mit állítanak a tanúk, a kezdő, főiskolás nyomozók, és a már régóta gyakorlók, mert ebben az eset­ben nem Farkas a tettes. Mivel az egy egészen más valaki. Egy másik fiatal­ember, aki abban az időben 25 év kö­rüli, Annával szemben komoly indíté­ka van a gyilkosságra, alibije nincs a bűntény időpontjára. Csak egy a baj. Annak idején, ami­kor a volt kollégák elkezdték az ügy­ben a nyomozást, alaposan elszúrtak egy-két dolgot. Például azt, amikor a Kerekes szerinti igazi tettesnél jártak. Gyöngyösön, albérleti lakásán keres­ték fel. Nem véletlenül jutottak el pil­lanatok alatt hozzá, hiszen régebben Anna udvarlója volt, aztán amikor sza­kítottak, új barátnőt keresett, és most - 1970 februárját-márciusát írunk -, amikor megszakadt ez az új kapcsolat, ismét megpróbálta felújítani a régit. Nem sikerült, Anna elutasította. Pedig már megbeszéltek egy találkozót a fiú albérletébe is, ám az ápolónő vissza­mondta a meghívást. Épp itt tart a si­kertelenül felmelegített love story, amikor Annát egy áprilisi hajnalon 18 (!) késszúrással megölték. Az arcán, a nyakán, a vállán szúrta meg a gyilkos. És ezt követően kinti jár a rendőrség a Kerekes szerinti tettesnél, egy lavór­ban véres holmik áznak, a fiatalember ingmandzsettáján fröccsenéses vér­nyomok, keze sérült, alibije Anna megölésének hajnalára nincs. Ennek ellenére elfogadják tőle azt a magyará­zatot, hogy a keze motorszerelés köz­ben sérült meg, a véres holmi barátnő­jétől származik, aki ugye havonta egy­szer, mint a nők szoktak, ők ketten en­nek ellenére mégis... innen ered a vér. Ezután már a volt kollégák nem fog­lalkoznak a gyöngyösi albérlővel, há­borítatlanul éli ma is világát. Elképedve hallgatjuk a történetet 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék