Képes Sport, 1961. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1961-08-01 / 31. szám

ANGLIA * Peter Marber. A sport pesti rajon­gójának valószínűleg nem sokat mond ez a név. Persze, ki csodál­kozhatnék rajta? Peter Marber kri­kettjátékos, Lancashire megye egyik legjobbja, a brit válogatott tagja. És hogy most egy röpke pillanatra nálunk Is felszínre került... talán annak sem ő maga az oka. Hanem a következe történet, amely any- nylre angol, hogy - érdemes talán Pesten Is elcsodálkozni rajta. Tudvalevő, a krikettjátékosok fe­hér Ingben és fehér hosszúnadrág­ban űzik fura sportjukat. Ehhez az öltözékhez - ünnepélyes pillanatok­ban - aranygombokkal díszített sö­tét zakó Is járul. Mármost Peter Marber főbenjáró bűnt követett el. Egy mérkőzés szü­netében — kabát nélkül tért meg tár­saihoz. Minthogy pedig az angol kri­kett! átékosok Ilyenkor kötelesség- szerűen teát Isznak - bizony a szü­net társadalmi eseménynek számit és Ilyenkor Ingujjban feszíteni. .. ilyet még Victoria királynő sem hal­lott. Bob Barber, a csapatkapitány halk félmondattal figyelmeztette Pétért erre az Illetlenségre, mire a „lázadó” - ez már aztán minden képzeletet felülmúl — vállat vont:- Nem veszem fel. Olyan melegem van. Persze, hogy nem játszhatott to­vább. Sőt. A szövetség fegyelmi bi­zottsága foglalkozott az üggyel és Peter Marbert - két további mér­kőzésre eltiltottta a krlkettezéstől. A tárgyaláson Marber megtört, alázatosan bocsánatot kért csapatka­pitánytól és a szövetségtől, de az ítéleten ez már nem változtathatott. Ami - végeredményben - Igen he­lyes dolog. Hiszen a mese Is akkor szép, ha a jók elvesztik Jutalmukat, a bűnö­sök pedig büntetésüket. No nem Igaz? December vége felé Ismét Kairóban Játszik a Real Madrid. A Jegyeket már árulják. A Zamalek elleni mér­kőzést ezúttal a kevéspénzűek Is megtekinthetik - mór hogyha eléggé takarékosak. Az egyiptomi szövetség ugyanis - részletfizetésre bocsátott ki Jegyeket. A belépő árát négy rész­letben lehet kifizetni.- Tudjuk, hogy ez Jelentős érvá­gás szurkolóink pénztárcáján — mondta a szövetség egyik vezetője —, de kénytelenek voltunk vele. Merthát nem olcsó mulatság a Reál­lal futballozni. Igen, a gazdagok ritkán „szívbajo­sak”. Fenn: dél-amerikaiasan. Részlet egy argentin labdarúgó-balettből. Didi Cárit és Lula Mellta Castro kenőse. Jobbra: európai módra. A tbiliszi Dinamó céltudatos, kemény edzése Tanulmány egy szoborcsoportozathoz. A mű elme: „Férfipáros”. A két modell — nohiszen ki ne ismerné — Pletrangeli és Sirola. Mellesleg ép­pen a Darmon—Grlnda kettőst verik az olasz—francia DK mérkőzésen Ez a két kép bizonyára jól meg mutatja: micsoda különbség Is való­jában. Dél-Amerika: balett, tánc. művészet. Európa: Jól átgondolt, tervszerű és kemény edzésmunka. Hogv melyik a célravezetőbb? Azt persze nehéz eldönteni. Eric Batty, a kitűnő angol szakember mindenesetre az utóbbit tartja jobbnak. Az euróvai* Azt mondja:- Altatóban kétféle Játékos-típust ismerek. A „gondolkodót” és a „na­turalistáit”. Az első - megfelelő és okos edzői munka eredménye. A má. sodik - ösztönös tehetség. Nem ta­nítható. Nem is tanul - csak ko- piroz. Amit másnál lát, átveszi. Az első típushoz tartozik Európa csak­nem valamennyi legjobbja. Legfőbb erényük: sokoldalúságuk és feltétlen megbízhatóságuk. Képesek arra, hogy megértsék és végrehajtsák az edző utasításait, játékmodorukat as ellenfélhez alkalmazzák és ehhez képest akár hétről hétre más és más szerepben brillírozzanak. A „naturalista” - tökéletesen játssza a maga „szólamát”. De csak azt. A saját területén csillogó, min­den bizonnyal különb a „gondolko dónál”. De ha váratlan esemény jön közbe, ha kizökkentik Jlteméből, megtalálják trükkjei ellenszerét - megsemmisül. — Ezért nem vált be a világ egyik legnagyobbnak tartott Játékosa, Didi a Real Madrid csatársorában - mondja Batty. — Képtelen volt Játékát a Real szerkezetébe illesz­teni, képtelen volt változtatni, al­kalmazkodni. A változatosság, a va­riálásra való képesség pedig ar igazi művész Jegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék