Képes Sport, 1989. január-június (36. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-17 / 3. szám

Hol parkol Martinék Mercedese? Az ezredes vagy az edző? Ki tudja?! Valahol az NSZK-ban, lehet, hogy éppen Stuttgartban, a vi­lághírű Mercedes-Benz székhelyén. Talán még emlékeznek rá, hogy az olimpia idején a cég Szöulban tartózkodó kép­viselője több nagyság­nak felajánlotta, hogy az ötkarikás játékok után egy hónapos használatra átad számukra egy Mer­cedest. A szerencsés em­berek közé tartozott Mar­tinék János is. Sőt, az autógyár képviselője már eleve úgy ment oda a magyar csapathoz, hogy mire megérkeznek Ma­gyarországra, az autó ott lesz Martinekék háza előtt. Ennek csak egyet­len bökkenője volt, még­pedig az, hogy az érin­tett versenyzőnek nem volt joqositványa. Nos, Martinék János azóta megszerezte az autóve­zetői engedélyt, csakhogy most ideje nincs átvenni a kocsit, mert edzőtábor edzőtábort követ. Jelenleg éppen Ausztriában gyűjtik az erőt a magyar öttusázók az augusztusi budapesti világbajnok- sáqra. Aztán ha hazajön, nek, hamarosan ismét útra kelnek: irány Barce­lona. A hírek szerint há­Vrankovics a Reálnál A jugoszláv kosárlab­da-válogatott centere, Sztojko Vrankovics két­éves szerződést írt alá a Real Madrid együttesé­vel. A jövő év augusztu­sától így ismét együtt játszhat válogatott társá­val, Drazsén Petroviccsal, aki már fél éve játszik eb­ben a csapatban. Vran­kovics aláírásáért 750 ezer dollárt fizetett a Real. rom hétre. Aztán ismét hazajönnek, aztán ismét útra kelnek. Átkelnek az Atlanti-óceánon, irány Kuba (edzőtábor lesz), majd San Antonio, ahol a szokásos év eleji ver­senyen vesznek részt. Az­tán ... Aztán talán majd esetleg lehet furikázni a csodaautóval ... A búvár hátúszás tilos Bár végleges döntést a szabálymódosítás ügyé­ben csak a Nemzetközi Úszószövetség 1991-ben Perthben (Ausztrália) esedékes kongresszusa hoz, már betiltották a hátúszók rajt utáni „bú­várúszását”. Ezzel az új technikával (a delfinezés- hez hasonló lábmozgás­sal) mintegy 35 métert tettek meg a viz alatt néhányon, és ezzel ha­talmas előnyt szereztek másokkal szemben. Ezt a technikát alkalmazta az amerikai David Berkoff, a japán Daicshi Szu- zuki és a szovjet Igor Poljanszkij is. Poljanszkij így lett világbajnok és — Berkoffal - 1988-ban hatszor is megjavították a világrekordot, amely addig öt évig is érintet­len maradt. Utoljára a rekorddöntés Berkoffnak sikerült, aki az olimpiai előfutamban 54.51-re tel­jesítette a száz méteres távot, bár a döntőben az ugyanezt a technikát al­kalmazó Szuzuki lett az első. A tilalom természe­tesen visszamenőleg nem érvényes, íqy a világbaj­noki cim Poljanszkijé, az olimpiai aranyérem Szu- zukié, a világrekord (amig meg nem döntik) Berkoffé marad. A kérdés egészen pon­tosan a következőképpen hangzik: az ezredes elv­társ vagy az edző állit- ja-e össze a Budapesti Honvéd kosárlabdacsapa­tát? Név szerint: Klész László, a Honvédelmi Mi­nisztérium Testnevelési és Sportosztályának vezetője vagy Gellér Sándor, a tréner? A válasz termé­szetesen magától értető­dik: Gellér. Viszont az, hogy ki kerül a Honvéd­hoz a bevonulások alkal­mával, az már nem olyan magától értetődő. Azaz dehogynem. Aki sorköte­les és jól kosarazik, az biztos, hogy előbb utóbb piros-fehér mezben lép parkettra. A legfrissebb hírek szerint februárban tovább erősödik a Gellér- irányitotta együttes. Ugyanis Bencze Tamás, a ZTE-ből, Hegedűs Péter pedig a Videotonból ér­kezik a Dózsa György út­ra. A székesfehérvári gön­dörhajú balkezes irányító, Hegedűs, alighanem jó szolgálatot tehet Gellér- nek, hiszen az is a hírek közé tartozik, hogy Nagy Zoltán, Magyarország legjobb irányitó játékosa februárban leszerel és a Tungsramba tart. Már- csak azért is, mert a Tunqsram Baráti Kör tag­ja és jelenleg a lámpa- qvári gárda által bérelt lokásbcn lakik. Újabb in­formációk szerint viszont Nagy Zoltán, bármennyire is elkötelezte magát a Megyeri útiakhoz, lehet, hogy mégis a Honvéd já­tékosa marad a februári 500 mérkőzés egy csapatban Dino Zoff, minden idők olasz labdarúgásának egyik legjobb kapusa, aktív pályafutása alatt 476 alkalommal védte bajnoki, országos és Európa-kupamérkőzése- ken a Juventus kapuját. Ez 1972 és 83 között tör­tént. Dino Zoff az idény kezdete óta a Juventus vezetőedzője. Ebben a minőségében a múlt hé­tig 24 ízben ült a Juve kispadján. Zoff a játékos és az edző tehát eddig összesen 500 mérkőzésen szolgálta a hires torinói klubot. A csapat vezetői, szurkolói a ritka évfor­duló alkalmából melegen üdvözölték és ajándékok­kal köszöntötték a hűsé­ges Dino Zoffot. leszerelés után. Ugyanis már tárgyalt Lang Ele­mérrel, a Honvéd szak­mai elnökhelyettesével. A játékos elmondta, hogy mit kér, milyen követel­ményeket támaszt, a ve­zető pedig azt, hogy mit tud teljesíteni a kérések közül. Akkor most erősödik, vagy gyengül a Honvéd? Taekwon-do az MTK-VM-ben Január 1-jétől új szak­osztály kezdte el műkö­dését az MTK-VM-ben. Patakfalvy Miklós (3 Dán) a Zuglói SE-ben muta­tott sikeres edzői tevé­kenysége után ötven ta­nítványával a nagymúltú egyesületben folytatja a taekwon-do-zást. A Zug­lói SE-ben eltöltött nyolc év alatt a versenyzők és az edzők saját költségen készültek versenyeikre, utaztak, fedezték a szál­lás, az étkezés, a külföl­di versenyek költségeit. A befogadó anyagi és erkölcsi támogatása le­hetővé teszi, hogy a vi­lágbajnoki bronzérmes, háromszoros Európa-baj- noki ezüstérmes, illetve Európa-bajnok mester, valamint Engrich Mariann világbajnok és Fábián Éva kétszeres világbajno­ki második helyezett spor­toló 48 társával együtt zavartalanul készülhessen a hazai és nemzetközi versenyekre. Eddig 33 je­lentős nagyvállalat jelez­te, hogy tekintélyes ösz- szegekkel támogatja az új MTK-s szakosztály munkáját. I Engrich Mariann Chovanec növekvő ázsióin Amint az ismeretes, a PSV Eindhoven egyik csillaga, Ronald Koeman az idény végén külföldre szerződik. Helyette a hol­land klub a Sparta Praha és a csehszlovák váloga­tott játékosát, a 28 éves Josef Chovanecet szeret­né megszerezni. Ám az sem titok, hogy a cseh­szlovák játékost pillanat­nyilag tizenkét nyugati klub szeretné szerződtet­ni, főleg nyugatnémet csapatok. A játékos ár­folyama a konkurrencia- harc következtében igen­csak megemelkedett. Úi kínai sport­miniszter Új sportminisztere van a Kínai Népköztársaság­nak. Vu Sao Cu szemé­lyéről sokat nem lehet tudni, programjának lé­nyege azonban, hogy a kínai sportolóknak a jö­vőben keményebb és tu­dományosabb alapokon nyugvó edzésekkel kell felkészülniük a nagy vi­lágversenyekre. Megfigye­lők szerint a kinai álla­mi sportvezetés csúcsán bekövetkezett változás oka a várakozástól mesz- sze elmaradó szöuli sze­replés. Q

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék