Képes Újság, 1964. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1964-02-29 / 9. szám

AI.I, ANDO MC SOKSZAMOK: KOSSUTH RADIO: 4.30: Hírek, idő- járásjelentés. 4.35—7.54: Zenés műsor. Közben: 5.00: Hírek, időjárás jelen­tés. 5.05: Falurádió. 6.00. 7.00: Hírek. 7.05: Üj könyvek. 7.30: A budapesti színházak és mozik műsora. 8.00: Műsorismertetés. 10.00: Hírek. 12.00: Déli harangszó, hírek. 12.57: A vidéki színházak műsora. 14.00, 16.00, 18.00: Hírek. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 22.00, 24.00: Hírek. PETŐFI RÁDIÓ: 5.00—8.00: Reggeli zene. Közben: 6.10: Torna. 6.20, 8.00: Hírek, időjárás jelentés. 15.00, 17.00: Hírek. 19.00: Mi történt a nagyvilág­ban? 21.00, 23.00: Hírek. HÉTFŐ, MÁRCIUS 2. KOSSUTH RADIO: 8.10: Könnyű­zene. 8.55: Hét család — hét kéz- szorítás. 9.20: Zenekari muzsika. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Mezei csokor. 10.55: Nyitott borítékban . . . 11.00: Mozart: Figaro házassága — a II. felvonás fináléja. 11.23: Rádióis­kola. 12.10: Mindenki kedvére! 14.10: Heti zenés kalendárium. 15.05: Vála­szolunk. 15.20: Kamarazene. 16.10: Harsan a kürtszó! 16.50: ötórai tea. 18.15: Muzsikáló képeslapok. Üdvöz­let Kapuvárról és Vitnyédről. 18.35: A főutcán. 18.53: Leoncavallo: Bajaz- zók. Opera. 20.25: Az operaközv. folyt. 20.54: Miért szép? 21.10: Zenés est Kazal Lászlóval. 22.15: Esti hang­verseny. 23.30: Könnyűzene éjfél előtt — éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: A Bartók B. Zeneművészeti szakiskola énekkara énekel. 14.25: Szarvasi szlovák lako­dalmas. 14.50: Vallomás a városról. 15.05: Tánczene. Szólisták parádéja. 15.40: Kárász Anna hagyatéka. Elbe­szélés. 16.00: Chopin polonézei. 16.50: Iskolarádió. 17.05: Délutáni hang­verseny. 17.50: Egy lakás — ötven munkalehetőség. 18.00: Toronyzene Pezel müveiből. 18.15: Dupla vagy semmi. Elbeszélés. 18.32: Könnyű dallamok. 19.15: Régi magyar dalok és táncok. 19.40: Édes anyanyelvűnk. 19.45: Gazdaszemmel hazánk mező­gazdaságáról. 20.00: Purcell-müvek. 20.25: Bogdán István írása a molná­rokról. 20.45: A jazz kedvelőinek. 21.05: Bartók: IV. vonósnégyes. 21.30: Bájital. Rádiójáték. 22.00: Hangver­seny Kálmán Imre operettjeiből. KEDD, MÁRCIUS 3. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Harsan a kürtszó! 8.50: Versenymüvek. 10.10: Könnyűzene. 11.00: Üj művével, je­lentkezik Sásdi Sándor. 11.20: Opera­részletek. 11.52: Sokszemközt . . . 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Szövet­kezeti gazdatanfolyam. 13.20: Kama­razene. 14.40: Az Alekszandrov- együttes énekel. 14.25: Törvény- könyv. 14.40: Könnyűzene. 15.05: Az orvos halála. IV. rész. 15.25: Magyar nóták, csárdások. 16.10: Iskolarádió. 16.30: Handa Bandi kalandjai. 16.45: Zenekari muzsika. 17.23: Rádióískola. 18.15: Népi zene. 18.45: Munkás­klub. 19.00: Mozart zongoramüvek. 18.25: A Szabó-család. 20.25: Tánc­zene. Februárban hallották először... 21.00: Egy kis groteszk. Szatirikus irodalmi műsor. 22.20: Meyerbeer operáiból. 22.55: Hernádi György ver­seiből. 23.00: Operettrészletek. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: Csejtei Ist­ván népi zenekara játszik. 14.25: Ze­nekari muzsika. 15.05: Könnyű hang­szerszólók. 15.25: Az Antarktisz ősi élete. 15.40: A becsület diadala. Rész­letek Scarlatti operájából. 16.10: Lá­nyok, asszonyok . .. 16.40: Tánczene. 16.50: Iskolarádió. 17.05: Délutáni frissítő. 18.15: Tarjáni Ferenc (kürt) és Németh Éva (zongora) hangverse­nye. 18.45: Könnyű fúvósmuzsika. 19.15: Részletek Oscar Strauss ope­rettjeiből. 19.35: Közvetítés a Zene- akadémiáról. Hangverseny. 20.05: Adagio és scherzo. 20.20: Ginához. Vajda János versei. 20.25: A hangver­seny közv. folyt. 21.25: Tambura-, tá­rogató és klarinét-muzsika. 21.58: Kodály: Hegyi éjszakák. 22.15: Köny- nyüzene. SZERDA, MÁRCIUS 4. KOSSUTH RADIO: 8.10: Reggeli hangverseny. 9.00: Műfordítók műhe­lyében. Látogatás Jékely Zoltánnál. 9.27: Színes kagylók a Balti-tenger­ről. Zenés útijegyzet. 10.10: A pécsi Zrínyi M. közgazdasági technikum vegyeskara énekel. 10.20: Gyermek­versek. 10.30: Könnyűzene nyugdíja­soknak. 11.00: Üj virágénekek. 11.05: A Rádió énekkara Bartók-műveket énekel. 11.25: A Szabó-család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Válaszolunk. 13.15: Opera részletek. 14.10: A Rádió Gyermekkórusa énekel. 14.30: Lá­nyok, asszonyok. 15.00: Könnyűzene magyar szerzők műveiből. 15.40: Az orvos halála. V. rész. 16.10: Beetho- ven-művek. 17.05: Horizont. 17.25: Tánczene. 18.10: Bécsi hírek. 18.20: Mihály András—Gál Zsuzsa dalaiból. 18.29: Háború és béke. Tibullus ver­se. 18.35: Az elvált asszony. Operett­részlet. 20.25: Magyar nóta és nép­dal-est. 20.55: Századunk zenéjéből. 22.10: Időszerű nemzetközi kérdések. 22.20: Sporthírek. 22.25: Könnyűzene. Közben: 22.45: A vásárhelyi mú­zeumban. 23.30: Opera részi etek. 0.10: Csárdások. PETŐFI RADIO: 14.25: Táncdalok. 15.05: A két Camillo. 15.19: Mese muzsika. 16.10: Iskolarádió. 16.25: Operettrészletek. 17.05: Osváth Júlia és Bartha Alfonz énekel. 17.35: Ma­gyarországi útiképek. 17.45: Hirdető­oszlop. 18.00: Tánczene. 18.20: Koz­mosz. 18.45: Bach: II. (F-dúr) bran­denburgi verseny. 19.15: Orvosi taná­csok. 19.20: Hegei Fesztivál, 1963. 20.40: Élőszóval — muzsikával. CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 5. KOSSUTH RADIO: 8.10: Operett­részletek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Iskolarádió. 9.20: Dalok és hangszerszólók. 10.10: Eprecske. Mesejáték. 10.48: Időszerű nemzet­közi kérdések. 10.58: Népek zenéje. 11.32: Kozmosz. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Szövetkezeti gazda­tanfolyam. 13.20: Zenekari muzsika. 14.10: Elsejétől — hó végéig . . . 15.05: Tánczene. 15.40: Az orvos ha­lála. VI. rész, 16.10: Teli Vilmos. Operarészlet. 17.05: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követ­ségnek. 17.20: Népi zene. 18.15: Kathleen Ferrier Hándel-áriákat énekel. 18.40: Ifjú Figyelő. 19.00: Könnyűzenei híradó. 20.26: A Bécsi Staatsoper együttesének felvételei­ből. 21.05: Bűvös szék. 21.35: Sárosá Katalin és Németh Lehel énekel. 22.15: sporthírek. 22.20: Kamarazene. 23.06: Könnyűzene éjfélig. 0.10: Éj­szakai kórusmuzsika. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: Massenet: Weither — Charlotte áriája. 14.25: Mindenki kedvére. 15.05: A Minden­ki kedvére c. műsor folyt. 16.09: A koldusasszony titka. 16.40: Az Orosz—Swarba—Kovács trió játszik. 17.05: Rádióegyetem. 17.50: Gyerme­keknek irta Haydn. 18.15: Miről ir a Társadalmi Szemle legújabb szá­ma? 18.25: Operettrészletek. 19.15: Zenekari muzsika. 20.14: Közvetítés a Katona József Színházból. Li- liomfi. Vígjáték. 21.05: A színházi közv. folyt. 22.20: Népi zene. PÉNTEK, MÁRCIUS 6. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Tánczene. 8.55: A főutcán. 9.15: Rádióegyetem. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Elő­fordul. hogy... 10.35: Fúvószene. 11.00: Riport-műsor. 11.15: Könnyű dallamok. 12.15: Jan Peerce, Rive Stevens és Robert Merül énekel. 12.50: Iskolarádió. 13.08: Népi zene. 13.45: Gazdaszemmel. 14.10: Schu­mann: Karnevál. 14.35: Tavaszhirde­tők és más érdekességek. 15.00: Klasszikus operettrészletek. 15.40: Mit olvassunk? 16.10: Mozart: c-moll zongoraverseny. 16.45: Gyújtópont­ban: az év első negyede. 17.00: öt­órai tea. 18.15: Opera részletek. 18.45: A mikrofon előtt: Harmati Sándor. 19.10: Közvetítés a Fenerbahcse— MTK VVK mérkőzés II. félidejéről. 20.30: A Rádiószinház bemutatója. Esperanza. Rádiódráma. 22.20: Sport­hírek. 22.25: Népi zene. 23.00: Magyar operákból. 23.15: Könnyűzene éjfél előtt — éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: A jazz ked­velőinek. 14.25: Verbunkosok, ka­tonadalok. 15.05: A Román Rádió énekkarának műsorából. 15.23: A két sirály. Elbeszélés. 15.40: Operák Seribe szövegeire. 16.10: Könnyű­zenei híradó. 17.05: Török Erzsébet (ének) és Szesztay Sári (zongora) hangversenye. 17.40: Ismeretterjesztő előadás. 17.55: A bmói Rádió gyer­mekkórusa énekel. 18.10: Világváro­sok: Addisz-Abbéba. 18.40: Filmzene. 19.15: Szovjet népek zenéjéből. 19.35: Láttuk, hallottuk . . . 19.55: Bartók művészi pályája. 20.25: Fényes Sza­bolcs operettjeiből. 21.05: Flandriái Fesztivál, 1963. 2I.5S: Szerelem. Ver­sek. 22.11: A hangversenyközvetítés folytatása. SZOMBAT, MÁRCIUS 7. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.10: Lányok, asszonyok. 8.30: Népdalok, népi tán­cok. 9.05: Mennyit ér a nyárspolgár? 9.15: Bohémélet. Operarészlet. 10.10: A Prágai Rádió esztrádzenekara ját­szik. 10.27: Esperanza. Rádíódráma. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00 Kis em­ber — nagy ember. Elbeszélés. 13.17: Részletek zenés színjátékokból. 14.10: Ifjúsági magazin. 14.35: W. Furt­wängler két Beethoven-szimfóniát vezényel. 15.50: Hét nap a külpoliti­kában. 16.10: Hétvége ... 18.10: Gon­dolat. 18.50: Chopin zongoraművek. 19.05: A könnyűzene népszerű elő­adóművészei. 20.30: Szívesen halo­gattuk. Kabaré. 21.46: Sport. 22.15: Táncoljunk. 0.10: A Tánczene folyt. PETŐFI RÁDIÓ: 14.00: Magyart Imre lemezeiből. 14.25: Fotoamatcrök ötperce. 14.30: Könnyűzene. 15.05: Badar-radarral a pesti fiatalok kö­zött. 16.10: Kollárt Olga (ének) és Váczi Gyula (zongora) hangversenye. 16.56: Kis muzsikusoknak. 17.05: Heti hangversenykalauz. 17.45: Sarjadás. 18.00: Vámos Agnes. Zentay Anna és Szabó Miklós operettdalokat énekel. 18.25: Orvosi tanácsok. 18.30: Nóta- csokor. 19.05: Gounod: Faust. Opera. 20.03: Petőfi két verse. 20.09: Az AZ URH HÉTFŐ, MÁRCIUS 2. 18.30: Hírek. 18.40: Kamarazene. 19.30: Smurglics. Szép Ernő novellája. 19.40: Tánczene. 20.45: Zenekari muzsika. 22.15: Ci­gánydalok, csárdások. 22.30: Hírek. KEDD, MÁRCIUS 3. 18.30: Hírek. 18.40: Tánczene. 19.20: Díjnyertes kis- filmekről. 19.35—21.25: Közvetítés a Zeneakadémiáról. Hangverseny. 21.25: Könnyűzene. 22.00: Kamara­zene. 22.30: Hírek. SZERDA, MÁRCIUS 4. 18.30: Hí­rek. 18.40: Chopin zongoramüvek. 19.05: Könnyűzene. 19.20: -Itt lenn legyünk mi boldogok . . .♦< 20.00: Üj Wagner-lemezeinkből. 20.55: Lány a szigeten. Rádiódráma. 22.00: Zene­kari muzsika. 22.30- Hírek. CSÜTÖRTÖK. MÁRCIUS 5. 18.30: Hírek. 18.40: Kamarazene. 19.31: operaközv. folyt. 21.40: A rózsafai Művelődési Házban. Riport. 21.55: Az operaközv. folyt. 22.40: Szubtörpe csillagok. VASÁRNAP, MÁRCIUS 8. KOSSUTH RÁDIÓ: 6.10: Kellemes vasárnapot! 6.55: Műsorismertetés. 7.15: Falusi életképek. 8.00: Hírek. 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Ope­rettrészletek. 9.05: Nőnapi köszöntő. 9.15: Kiváncsiak klubja. 10.05: Közve­títés Varsóból. Hangverseny. 11.09: A merengőhöz. Vörösmarty verse. 11.14: A hangverseny közv. folyt. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 12.55: Mikrofónnal a Föld körül. A Vati­kán-város. 13.15: Opera kedvelőknek. 14.00: Családi körben. 15.03: Könnyű­zene öt városból. 16.08: Népdalcsokor. 16.30: Nagy íróink életéből. Szigligeti Ede születésének 15D. évfordulóján. 17.25: Üj Zenei Üjság. 18.05: Szimfo­nikus zene. 18.40: Publicisztika. 18.50: Tombola. 20.05: Közvetítés a Valen­cia—Ü. Dózsa VVK labdarúgómérkő­zés II félidejéről. 20.50: A vasárnap sportja. 21.05: Közvetítés a József Attila Színházból. Üvegfigurák. Tennessee Williams színműve. 22.15: A színházi közv. folyt. 23.19: Opera- részletek. 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ: 7.30: Egyházi fél­óra. 8.00: Mit hallunk a jövő héten? 8.30: Miska bácsi lemezesládája. 9.05: Operakalauz. 10.05: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. 10.20: Tánczene. 12.15: Eleven erőmüvek. Előadás. 12.30: Művészlemezek. 13.15: Százados szenzációk. 13.45: Fúvós­zene táncritmusban. 14.25: Népi zene. 15.00: Magyar tájak. 15.30: Mesterek tanítványokról. 16.20: Üj versek. 16.30: A jazz kedvelőinek. 16.50: Krisztina kisasszony. Zenés játék, két részben. 18.50: A világirodalom remekei. Szergij atya. Lev Tolsztoj elbeszélésének rádióváltozata. 20.00: Vezényel Emest Ansermet. 21.09: Gondolatok filmekről. 21.20 A hang- versenyközv. folyt. 22.22: Johann Strauss: Vizsgabál — balett-szvit. MŰSORA Hattyúdal. Dráma egy felvonásban. 19.58: Szórakoztató muzsika. 20.40: Haydn: A teremtés — oratórium. 22.30: Hírek. PÉNTEK. MÁRCIUS 6. 18.30: Hí­rek. 18.40: Verdi-operákból. 19.15: Elektronika és zene. Előadás. 19.30: Operettrészletek. 19.55: Bartók mű­vészi pályája. 20.25: Zenekari muzsi­ka. 21.05: Tánczene. 21.45: Kamara­zene. 22.30: Hírek. SZOMBAT, MÁRCIUS 7. 18.30: Hí­rek. 18.40: Kamarazene. 19.33: Jókai Mór anekdotái. 19.47: Tánczene. 20.40: Zenekari muzsika. 22.30: Hírek. VASÁRNAP, MÁRCIUS 8. 18.30: Hírek. 18.35: Britten: Flora és Miles. Opera. 20.35: Kamarazene. 21.35: Tánczene. 22.30: Hírek. A TELEVÍZIÓ MŰSORA KEDD, MÁRCIUS 3. 17.25: Hírek. 17.30: Iskolások műsora. 18.30: Tiszti­iskolások. 19.00: Mire jutottak? 19.20: Esti mese. 19.30: TV Hiradó. 19.45: Napi hírmagyarázat. 19.50: Barango­lás. 20.20: Ablaktalan ház. Magyarul beszélő lengyel film. 14 éven felü­lieknek. 21.50: Költészet. 22.10: TV Híradó. SZERDA. MÁRCIUS 4. 8.03—8.25: Iskola-tv. Orosz nyelv, az ált. iskola VI. o. számára. 9.03—9.25: Környezet- ismeret. Alt. isk. I. osztálya számá­ra. 9.30: Mezőgazdasági filmműsor. 10.00: TV Híradó (ism.). 10.15: Ablak­talan ház (ism.). 11.45: Az utak Honszba vezetnek. Csehszlovák kis- film. 15.28—15.50: Iskola-tv. Környe­zetismeret (ism.). 16,28—16.50: Orosz nyelv (ism.). 17.08—17.40: Fizika. AH. gimn. esti és levelező tag. II. o. ré­szére. 18.10: Hirek. 18.15: Romániá­ban jártunk. Filmösszeállítás. 18.30: Csak egy kicsivel jobban. 19.10: Kis- film. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Hír­adó. 19.45: Napi hírmagyarázat. 19.50: Töltsön egy estét Mark Twain-nél. 22.25: TV Híradó. CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 5. 17.30: Hírek. 17.35: Orosz társalgás ha­ladóknak. 17.55: A Magyar Hirdető műsora. 18.05: Házunktája . . . 18.10: Kicsinyek műsora. 18.40: A jövő hét műsora. 18.55: Telesport. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Mai vendégünk... 19.55: Film-mozaik. 21.25: Magyar mesterek II. Munkácsy Mihály művészete. 21.45: TV Híradó. 22.05: Az Iskola-tv postája. PENTEK. MÁRCIUS 6. 10.00: TV Híradó (ism.). 10.15: Telesport (ism.). 10.30: Film-mozaik. 12.00: Mire jutottak? Riportfilm Karcagról (ism.). 12.20: A jövő hét műsora. SZOMBAT. MÁRCIUS 7. 17.25: Hírek. 17.30: Falusi könyvespolc. 17.35: Ki miben tudós? Irodalom — elődöntő. 18.35: A Tenkes kapitánya. 9. A puskapor. 19.05: Esti mese. 19.15: TV Híradó. 19.30: Hétről hétre. . . 19.40: Nagy siker volt. . . Üdülés pénz nélkül. Olasz filmvigjáték. 21.20: Oualiton-koktél. Könnyűzenei est. 22.20: TV Híradó. VASÁRNAP, MÁRCIUS 8. 9.30: Iskola-tv. Fizika (ism.). 10.00: A Ten­kes kapitánya. 10.30: KI miben tu­dós? Irodalmi elődöntő folytatása. 14.15: Kecskemét—Egér NB II. labda- rűgómérkőzés. Közvetítés Kecske­métről. 16.29: Mezőgazdasági film- műsor. 16.50: Hannibál tanár úr. 18.20: Az Óceán mélyén. Szovjet kis- film. 18.40: Esti mese. 18.50: A siker. A Magyar TV kisfilmje. 19.30: Tv Híradó. 19.50: A Nemzetközi Nő­napon. 20.00: A zene barátainak. Marion Anderson énekel. 20.25: Nagy nevettetők. Amerikai filmösszeállí­tás. 21.25: Telesport. 21.45: TV Hír­adó. 22.05: Vas István: Nehéz szere­lem c. könyvéről Boldizsár Iván be­szél. (Az esetleges műsorváltozást a napi sajtó közli.) 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék