Képes Újság, 1973. július-december (14. évfolyam, 27-52. szám)

1973-09-15 / 37. szám

KEDD, SZEPTEMBER 18. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR: 20.00: Csiky Gergely: Mákvirágok 21.20: Két olimpia és közben egy világháború CSÜTÖRTÖK, SZEPTEMBER 2«. ám közben a bankárt megölik . . . Rendező: Jean- Pierre Decourt. Lupin — Georges Descrieres (Buj- tor István), Herlock Sholmes — Henri Virlojeux (Bántfy György). Ütőn A munkások kigúnyolják az új igazgató intézkedéseit (Böröndy Kati, Lorán Lenke, Szirtes Adám) (Rajnogel Imre felv.) Zsurzs éva rendezőnek ez a tv-fllmje 1967 őszén ke­rült képernyőre, közvetlenül a gazdaságirányítási reform bevezetése előtt. Ezzel függ össze mondan­dója Is: nem lehet a dolgozók érdekében, sem nél­külük, ellenükre vezetni; az egyszemélyi felelős ve­zető a mi rendszerünkben csak a dolgozó emberek meghallgatásával és segítségével vihet sikerre bár­milyen jó ügyet. A fordulatos történet főszereplője égy gyárigazgatő, akit azért helyeznek vidékre, hogy ott rendbe tegye egy lezüllött. elhanyagolt ■üzem ügyeit; ámde szembetalálja magát kishitűség­gel, rosszindulattal, kétkedéssel és gúnyolódással. Mit és hogyan cselekedjen, hogy felfusson a terme­lés. jobban éljenek a munkások . . .? Főszereplők: Gábor Miklós, Bánky Zsuzsa, Molnár Tibor, György László. SZOMBAT Képes Krónika A Molnár Anna egyik filmkockája A képzőművészeti műsor mindenekelőtt a 90 éves- Czóbel Bélát, legnagyobb élő festőművészünket kö­szönti. Beszámol, a Szolnok 900. évfordulójára kiírt szoborpályázat eredményéről, valamint több kiállí­tásról. A magazinban a Pannónia Filmstúdió rövid­filmjei közül Richly Zsolt: Molnár Anna című alko­tását mutatja be. Műsorvezető: Rideg Gábor. De én nem akarok megnősülni Szomorúan kezdődik a történet, hiszen egy két­gyermekes családapának meghal a felesége, s ne­héz élet vár az özvegyen maradt férfira. Ámde itt jön a vígjátéki fordulat: nem a feleség hiánya ne­hezíti meg az apa életét, hanem az. hogy bőven kerül jelölt a házastársi teendők ellátására... Az amerikai filmkomédiát Jerry Paris rendezte, fősze­replők: Walter — Herschel Bemard! (Gera Zoltán). VASÁRNAP A vihar Shakespeare 1612-ben irt drámáját angol tv-filmen láthatjuk Basil Coleman rendezésében, a szinkron: Babits Mihály fordítása nyomán készült. A színmű főszereplője Prospero, a jóságos tudós és varázsló, akit öccse aljasul megfosztott hercegi trónjától és elűzött. Prospero egy kis szigeten telepszik meg csodaszép lányával. Mirandával, s neki szolgálnak a sziget szellemei, elsősorban Ariel. Ariel segít ab­ban. hogy tengeri vihar sodorja a szigetre az áruló öccsöt. s kíséretét. Prospero nemes, nagylelkű elég­tételt vesz. de nem magáért, hanem gyermekei ér­dekében. Ezután elbocsátja szellemszolgáját. elhajít­ja könyveit és széttöri varázspálcáját: befejezte élete művét. Ezzel a darabbal búcsúzott Shakespea­re a drámaírástól.. . Prospero — Michael Redgrave (Mádi Szabó Gábor). Miranda — Tessa Wyat (Há­mori Ildikó) 17.28: Hírek 17.35: Magyarország és az integráció II. 18.00: Ma még csak jövevény 18.25: Környezetünk védelméért vni. 18.50: Játék a betűkkel 19.10: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Irány New Haven. Színmű 22.05: Életünk az Időben n. 22.35: Tv-híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR: 20.00: Tízezer lakás I. rész 20.30: Reklámműsor 20.35: Ritmus és melódia 21.25: Gyökerek 21.40: A Duna-delta ismeretlen világa V. SZERDA, SZEPTEMBER IS. 9.43 : Delta 10.10: Montevasall aranyérme U.10: Csak az áldozat...?! 17.28: Hírek 17.35: Kuckó 17.55: Vasas—Sunderland KEK labdarúgó-mérkőzés közvetítése 19.50: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.30: A föld szíve II. 21.25: Szakonyí Károly kél egyfelvonásosa 22.20: Tv-híradó — 2. kiadás KEDD Irány New Haven Joseph Heller színmüve különös világban játszó­dik: hol a valóságban, hol a képzeletben. A darab játékbeli rendezője és a katonák parancsnoka ugyanaz a személy ,a katonák pedig egyben színé­szek is. Az őrnagy parancsot ad Konstantinápoly bombázására — az akcióról egy őrmester nem tér vissza, de nem tudni, valóságos személy volt-e? Egy megölt őrmester helyére háromszáz behívandó újoncból kell egyet állítani — Starkey az első újoncban saját fiát ismeri fel, de hiába szólít mást helyette: mindig az ő fiát küldik katonának . . . Főszereplők: Inke László, Mécs Károly, Harsányi Gábor, Esztergályos Cecilia. A Thália Színház elő­adását Gosztonyi János rendezte. SZERDA Két egyfelvonásos 17.18: Hírek 17.25: Tízen Túliak Társasága 18.15: Rólad van szó! 18.45: Reklámmüsor 18.50: Esti mese 19.00: A Békekongresszusról jelentjük ... 19.30: Tv-híradó 20.00: Országutak. NDK tévéfilm-sorozat. V. rész 21.10: ötszemközt . . . 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás PÉNTEK, SZEPTEMBER 21. 17.28: Hírek 17.35: Szárnyas emberek 17.50: Nő — három szerepben 18.05: Reklámműsor 18.10: Tízezer lakás II. 18.40: öt perc meteorológia 18.45: Reklámműsor 18.50: Esti mese 19.00:*A Békekongresszusról jelentjük . . . 19.30: Tv-híradó 20.00: Arsene Lupin 20.50: Négy kerékkel okosan . . . 21.30: Életünk az időben n. Kb. 22.20: Tv-híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR: 20.00: A forradalmak kora és Magyarország I. 20.50: Ütőn. Tévéfilm SZOMBAT, SZEPTEMBER 22. 9.55: Rólad van szó! 10.25: Országutak V. 11.35: Nő — három szerepben 11.50: Tízen Túliak Társasága 15.58: Nemzetközi ügetőverseny 16.40: Reklámműsor 16.45: Természetbarát 17.00: Hírek 17.05: Reklámműsor 17.15: Képes Krónika 17.55: Látogatás dr. Tamás Lajosnál 18.25: Kicsoda — Micsoda? 19.15: Cicavízió 19.30: Tv-híradó 20.00: Magyarázom magunkat! IV^ 20.10: De én nem akarok megnősülni. Amerikai film 21.25: Maszk nélkül 21.55: Tv-híradó — 2. kiadás 22.05: Bűvös doboz. Svéd film VASA RNA*», SZEPTEMBER 23. 9.50: Csak gyerekeknek! 10.20: Anjuta útja. Szovjet film 11.40: Nemzetközi motocross verseny 15.38: Társadalom és iskola 16.20: Nehéz ma férjhez menni ' Tévéjáték 17.25: Reklámműsor 17.30: Műsorainkat ajánljuk! 17.55: Reklámműsor 18.05: Delta 18.30: Sporthírek 18.40: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek 20.05: Vihar. Angol tévéfilm 22.00: Hírek — Sporthírek Jelenet az Arsene Lapin filmből Nem tévedés a cím: Arsene Lupin nem a világhírű angol mesterdetektíwel kerül összetűzésbe, csak egy kifacsartan hasonló nevű angol mesterdetektíwel, aki ezúttal Lupin trükkjeinek áldozata lesz. A film­ben egyébként szerepel egy bankár, aki ügyes ma­nővereivel kisemberek ezreit teszi tönkre, de soha­sem tudják leleplezni. Lupin nyomozni kezd utána. János és Jolán „benn a szobában” (Kállai Ferenc, Szemes Mari) (InJcey Alice felv.) t Szakonyí Károly Irta a két történetet, mindkettő a magányról szól. Arról, hogy párosán is egyedül­lehet két ember, ha már nem. értik meg egymást, ha elhidegültek egymástól. „Ha itthon maradnál” — ez az első egyfelvonásos címe, Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán a két szereplője. „Benn a szobá­ban” — ez a másik egyfelvonásos. amelyben Jolánt Szemes Mari. Jánost Kállai Ferenc alakítja. Rende­ző; Dömőlky János. FENTEK Herlock Sholmes ellen Országutak Az NDK tv-filmsorozal befejező részében Gertrud révbe ér. Igaz, hogy tör­vényes férje, Kalluweit Nyugatról visszaérkezik érte a faluba, de Gert rúd­nak nem kell. Az asszony jól él, az emberek tiszte­lik. De a két gyermek ki­repül otthonról: Mala férjhez megy. Stefen visz- szatér Lengyelországba, megkerült anyjához — s a magányos Gertrud vé­gül Willi oldalán találja meg a boldogságot. . . Rendező; Martin Ecker- mann. CSÜTÖRTÖK Gertrud révbe ér . . . (Ursula Karusseit) 29

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék