Képes Újság, 1973. július-december (14. évfolyam, 27-52. szám)

1973-10-06 / 40. szám

17.28: Hírek 17.S5: Papírsárkánj 18J5: Mire jó a számítógép? 18.40: Játék a betűkkel 10.00: Reklammüsor 19.10: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 20.00: Palimadarak. Olasz film 21.45: Műhely 1973/3. 22.40: Tv-Híradó — 2. kiadás KEDD, OKTOBER 9. H. MOSOK: 20.00: Korok, versek I. 20.55: Tv-Hlradó 21.25: Pantomim műsor SZERDA, OKTOBER 10. 9.35: Delta 10.20: Salto mortale I. 11.15: Mire jó a számítógép? 17.23: Hírek 17.30: Antropológia I. 18.05: Nö — három szerepben 18J15: Ifjúsági Teleinagazin 19.05: Reklámműsor 19,15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 20.00: önök kérték ... 21.30: Iszlám I. Olasz dokumentumfilm-sorozat 22.30: Tv-Hlradó — 2. kiadás n. MŰSOR: 20.00: Forradalmak kora és Magyarország IV. 30.40: Tv-Hlradó 21.10: Kalendárium X. 21.35: A Duna-delta ismeretlen világa VIII. CSÜTÖRTÖK, OKTOBER 11. 17.58: Hírek 18.05: Mindenki közlekedik . . . 18.35: Reklámműsor 18.40: Téka 19J10: Reklámműsor 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 20.00: Egy hölgy arcképe Hl. 20.45: Irodalmi összeállítás 21.30: Zenei Figyelő 22.10: Tv-Híradó — 2. kiadás PÉNTEK, OKTOBER 12. KEDD Palimadarak Az 1957-ben készült olasz film nagyszerű szereplő- gárdát vonultat fel: Vittorio Gasman, Marcello Mast- roianni, Claudia Cardinale, Renata Salvator! és Toto nevét elég kiemelni ennek illusztrálására. Az embe­ri sorsokról szóló 'apró történetekben nem egyszer csupán epizódszereplők, de művészetük ragyogóan tükrözi az ábrázolt figurákat: a kisstílű vagányok, betörőcskék. balkezes szélhámosok alakjait — a mo­dem tőkés társadalom perifériájára lecsúszott embe­rek világát. Rendező: Mario Monicelli. SZERDA Antropológia Dr. Ncmeskéri János antropológus (Győri Lajos felv.) Egy izgalmas tudományág alapjait ismerteti meg a tv-nézőtokel ez a két részes műsor, amelyet dr. Eke Károly vezet. Három tudós: dr. Nemeskéri János antropológus, dr. Lengyel Imre orvos-antropológus és dr. Bökönyi Sándor, a biológiai tudományok dok­tora elmondja: hogyan következtethetünk a régi korok embereinek életkörülményeire fennmaradt ál­lati és emberi csontokból, használati eszközökből, miképpen bizonyítja a sokféle nép közös származá­sát a modern antropológia? Rendező: Miihályffy László. Bachtól századunk zeneszerzőiig sokféle hangszeres muzsika szólal majd meg dúdolva — az első műsor­ban a világhírű Swingle Singers együttes szólaltatja meg ezeket. No és a Marczibányi téri zenei általá­nos tanulói, akiknek énekét — és az egész műsort — kedves ismerősünk, Bartalus Ilona vezeti. Rendező: Lovass Ferenc. Pesti tavaszok A Budapesti Művészeti Hetek alkalmából készítette ezt az összeállítást Szántó Erika és Szinetár Miklós. A város tavaszairól, tavaszról és forradalmakról, 48- ról, 19-ről és 45-ről szólnak a versek, levelek, ren­deletidézetek, apróhirdetések, prózai részletek, ké­pek. Kiváló színművészeink egész serege lép fel a színvonalas, másfélórás műsorban. Othello Gyulaházán Nagy humoristánk. Gádor Béla remek vígjátékából rendezte ezt a kitűnő tv-filmet Zsurzs Éva. Egy vi­déki színházhoz fiatal, új rendező érkezik, aki Sha­kespeare-! színvonalra akarja felemelni az ósdi da­rabokat játszó színházat és a színészeket, ám de a színpadi Othello-történetbe folyton beleszólnak a mindennapi élet nagyon is hasonló eseményei. Fő­szereplők: Bilicsi Tivadar, Básti Lajos, Töröcsik Ma­ri, Feleki Kamill, Dómján Edit, Schwetz András. Szarka elvtárs az előadás szünetében gratulál Ophéliának (Bilicsi Tivadar, Egri István, Schwetz András, TSrő- csik Mari 17.28: Hírek 1735: Sakk-matt 17.55: J. S. Bach: Bourrée az á-moll Angol szvitből 18.25: öt perc meteorológia 18.30: Alkoholizmus. Dokumentumfilm 19.05: Reklámműsor 19:15: Esti mese 19-30: Tv-Hlradó 20.00: Pesti tavaszok Irodalmi összeállítás 21.30: Négy kerékkel okosan .. . 22.30: Tv-Híradó — 2. kiadás H. MŰSOR: 20.00: Dave Cash műsora 2035: Reklám — versennyel 2035: Tv-Híradó 21.05: 25 éves a lengyel hadsereg 21.30: Gádor Béla: Othello Gyulaházán Tévéjáték SZOMBAT. OKTÓBEB 13. 9.50: Téka 1020: Egy hölgy arcképe HL 11.05: Ifjúsági Telemagazin 11.55: Nő — három szerepben 12.05: Mindenki közlekedik 15.13: Reklámműsor 15.25: Dánia—Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzés 17.20: Salto mortale HI. 18.20: Hírek 18.25: A hangszer születése I. 18.50: Látomás a valóságról 19:15: Cicavízió , 19.30: Tv-Hlradó 20.00: Magyarázom magunkat VH. 20.10: Irma, te édes! Amerikai film 22.30: Kicsoda — Micsoda? 23:15: Tv-Híradó — 2. kiadás VASABNAP, OKTÓBER 14. 10.00: Csak gyerekeknek! 11.00: Ganz-MA VÁG—Bajai SK bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés 14.48: Pedagógusok fóruma 15.25: Korok, versek I. 16.20: Skót tájakon 16.50: Reklámműsor 16.55: La Fontaine A béka és az ökör 17.10: Reklámműsor 17,15: Műsorainkat ajánljuk! 17.40: Arany Páva I. 18.40: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek 20.05: Sirály. Színmű 22.20: Hírek — Sporthírek CSÜTÖRTÖK Egy hölgy arcképe (Ra)nogel Imre felv.) SZOMBAT Salto mortale A nagynéni és Isabel Az örökölt nagy vagyont Isabel elsősorban utazga­tásra kívánja felhasználni, világot akar látni. Fi­renzében mindenki együtt van, aki a lány sorsát alakítja. Madame Merle össze akarja házasítani Isa- belt Osmond-dal, de ezt a tervet mindenki ellenzi, ki szívén viseli a szép lány életútját.. . Rendező: James Cellán Jones. PÉNTEK Dúdoló Bartalus Ilona a Marcibányi téri gyerekekkel (TV-fotó, Lippay Agnes felv.) Az új zenei sorozatból káderül, hogy minden szép dallam alkalmas a dudálásra, a hangszeres muzsi­ka dallamai is, ha hangterjedelmünknek megfele'. Brüsszelben Játszódik a harmadik rész. Kudarc ku­darc után éri a Doriákat, minden „összejön”: Viggo és apja összevész a fiú nőügyei miatt, Sascha súlyo­san megsérül, kórházba kerül, egy jégrevű elveszi a helyet a Doriák fellépése elől. Nyina Brüsszelbe ér­kezik, szakít Viggoval. Végül is eredménytelenül hagyják el a belga fővárost... Rendező: Michael Braun. Egy filmkocka a Salto mortale-ból Irma, te édes A 18 éven felülieknek szóló amerikai film a rossz- lányok utcájában játszódik. Ide helyezik át egy na­pon Nestort, az erkölcsös, naiv rendőrt, aki addig egy gyermekjátszótéren teljesített szolgálatot. Felhá­borodva lát hozzá a nyilvánosházak meg rendszabá­lyozásához, de szerencsétlenségére elsőnek rendőr­felügyelő főnökét tartóztatja le. Persze Nestort ki­rúgják, élete új mederbe terelődik .. . Főszereplők: Irma — Shirley McLaine (Várhegyi Teréz), Nestor — Jack Lemmon (Gálvölgyi János). Rendező: Billy Wilder. VASARNAP Sirály Anton Pavlovícs Csehov 41860—1904) ezzel az 1896-ban bemutatott darabjával aratta első nagy sikerét. Az ünnepelt színésznő, Arkagyina és kedvese, Trigorin. a befutott író megakadályozza, hogy a színésznő fia elérje vágyát: író legyen. Sőt, Trigorin elszereti a fiú kedvesét, Nylnát, akinek minden álma, hogy szí­nészi pályára léphessen. E házasság azonban csak szenvedést hoz számára — de a szenvedések való­ban színésszé érlelik. Trepljov író lesz, de a meglha- sonlott fiú végül főbélövl magát... A Madách Szín­ház előadását Adám Ottó rendezte, főszereplők: Tol- nay Klári, Husztl Péter, Koltai János, Piros Ildikó. 29

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék