Képes Újság, 1981. január-július (22. évfolyam, 1-27. szám)

1981-06-13 / 24. szám

„Hőstanoncoh a hihépzőtáborban” Reggelre egyik csuklója eltörött A_...... izzadjanak! A korántsem rózsa­szín leányregénybe illő, az erede­tinél szelídebb fordítású mondat a georgiai Fort Gordon d’Atlanta kiképzőtáborában hangzik el na­ponta többször. Üvöltve persze, hogy a nagyothallók se legyenek tévedésben, miről is van szó. Nemrégiben a világlapok színes rovatai egy vállalkozó hajlamú angol üzletember kezdeményezé­séről írtak, aki idegenforgalmi céllal náci koncentrációs tábort rendezett be. Alkalmazottai voltak a brutális őrök, kuncsaftjai pedig átélhették a hadifogság gyötrel­meit a pénzükért. Olvashattuk Hernádi Gyula könyvét Az erő­döt, láthattuk az ebből készült filmet, amelynek hasonló volt a témája, csak itt az idegenforgal­mi társaság emberei a kölcsönös ,,szadizás” előtt csatát vívtak —• részben élesre töltött fegyverek­kel — a mindennapok szürke egy­hangúságából elvágyódó ügyfe­leikkel. Ami Fort Gordonban történik, az nem fikció, regény, film, még kevésbé idegenforgalmi ötlet. Bár a tábor nem igazi fogolytábor és a foglyok sem foglyok a valóság­ban, mégis komolyabbnak, hátbor­zongatóbbnak tűnik a dolog, mint a fentebb említett esetekben. A néhány napos itt tartózkodás alatt azt kell megtanulniuk az amerikai haditengerészet újoncai­nak, hogy kell viselkedniük fog­ságban. A turnusokban kiképzett hősta- noncok kálváriája a táborba való belépés percétől kezdődik. Tizen­öt profivá képzett katona játssza a gonosz ellenséges fogolytartót. Semmitől sem riadnak vissza, hogy megmutassák, mennyire ko­molyan veszik a játékot. Bemele­gítésképpen öt órán kell a leendő tengerészgyalogosoknak körbeme- netelni összeláncolva. Közben a vezényszó: térdre, homlok a föld­re, fel, lépés, bal-jobb. Szünet és könyörület nélkül háromszáz per­cen át. „Véreb-próba” Az elcsigázott jelölteket most a vallatok veszik kezelésbe. Aki nem vall, azt fejjel lefelé vizes­kádba lógatják fulladásig, ha ezt is kiállja, teherautó mögé kötik és egyenetlen terepen vonszolják őket. A Paris Match a táborról szemtanúként beszámoló riportere elemi jóízlésből nem sorolt fel minden próbát. De elképzelhető, miken mehetett keresztül az egyik „turnus”, ha a tanfolyamukat le kellett fújni, mert a létszám fe­le; tizenhárom férfi és három nő kórházba került! Robert Howe közlegényt igen kemény fából faragták, minden próbát kiállt. Balszerencséjére be­vallotta, hogy fél a kutyáktól. Er­18 NAGWILÁG

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék