Kereskedelmi Szemle, 1967 (8. évfolyam, 1-5. szám)

1967-01-01 / 1. szám

KERESKEDELMI SZEMLE A Belkereskedelmi Kutató Intézet folyóirata Megjelenik negyedévenként Budapest, V., Vigadó u. 6. Főszerkesztő: Dr. Fenyő Imre Szerkesztő: Bállá László Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató TARTALOM Wilcsek Jenő: A gazdasági verseny szerepe .................................. Szigethi Gyula: Gondolatok az élelmiszerforgalmazás rendjéről . Koszó Károly: A reform bérezési irányelvei .................................. Rosner Imre: A vállalati tervezésről ................................................ FÓRUM Kristóf László: A bel- és a külkereskedelmi reklám néhány közös problémája ................................................ 28 Bán Imre: Kiskereskedelmi vállalatok jövedelmezőségének összehasonlítása.......................................... .. S3 Makkos Sándor: A nyereség növelése az ár csökkentése útján ........................................................................... 39 PIACKUTATÓ SZEMLE Egy szociológiai felmérés keresletkutató vonatkozásai (Ungvári Gyuláné) — Vélekedés néhány háztartási cikkről (Madarász József) — A mosógép és a centrifuga forgalom várható alakulása ......................... 43 KERESKEDELMI ÉLET Az iparcikk forgalom alakulása a fővárosban — önkiszolgáló módszerek a játékboltokban — Az egységes méretű gyűjtőcsomagolás bevezetése — A vas- és műszaki kereskedelem raktárhelyzete — A szegedi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat távlati hálózatfejlesztési terve ...................................................... 53 NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ Mit vár a nyugati kereskedelem a következő tíz évtől (Farkas Jenóné) — A világ idegenforgalma és az ide­genforgalom fejlesztésének feltételei Lengyelországban — Piac és árak Jugoszláviában — Vásárlási hitel Csehszlovákiában — Nemzetközi dokumentációs együttműködés — FAO szeminárium Varsó­ban — A nagykereskedelmi árak felülvizsgálata a Szovjetunióban — „INTECO 66” Bmóban — Cso­magolástechnikai konferencia — A marketing és a fogyasztás VII. Kongresszusa Párizsban — Innen—onnan ......................................................................................................................................................... KÖNYVISMERTETÉS N. N. Panov—V. П. Harin: A szolgáltatások területén dolgozók munkájának ösztönzése — B. Rojzman: 64 Árak a vendéglátóiparban — A. Plowman—V. Pirson: A kirakatrendezés technikája ........................... JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Itán Imre, a Borsod megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat igazgatója; Farkas Jenöné, a Belkereskedelmi Kutató Intézet csoportvezetője; dr. Koszé Károly, a Belkereskedelmi Minisztérium önálló osztályvezetője; Kristéi László, a Magyar Vásár- és Kiállitásrendező Iroda főosztályvezetője; Madarász József, a HIB Vállalat közgazdasági osztályvezetője; dr. Makkos Sándor, a FÁÉRT Vállalat főkönyvelője; Rosner Imre, a Belkereske­delmi Minisztérium főelőadója; Szlgethi Gyula, a Bk. M. Élelmiszer és Vegyi Főigazgatóság h. vezetője; Ungvári Gyuláné, a Csemege Kiskereskedelmi Vállalat munkatársa; dr. Wilcsek Jenő, a Marx Károly Közgazdaságtudo­mányi Egyetem tanszékvezető tanára. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj egy évre 24,— Ft. Egyes szám ára: 6,— Ft. Csekkszámlaszám: 61 290 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I., Fő u. 32. Telefon: 159-450) vagy a Kultúra külföldi képviseletei 67.3., 3609 Révai Nyomda, Budapest. V-, Vadász u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék