Kereskedelmi Szemle, 1971 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

TARTALOM Kereskedelmi szemle A BELKERESKEDELMI KUTATÓIN TÍZET FOLYÓIRATA Az 1971. évi belkereskedelmi terv főbb közgazdasági kérdései ............. 1 Molnár György: Munkaerő- és bérgazdálkodás fejlesztésének koncep­ciói ............................................................................................................... 7 Karbuczky Imre: A középtávú kiskereskedelmi vállalati terv főbb vissza­csatolási területei ..................................................................................... 13 GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK XII. ÉVFOLYAM 1971. 1. SZÁM ★ Főszerkesztő: ZALA FERENC Miksán Lajos: A kereskedelmi adóról ........................................................ 17 Galambos Tiborné: A belkereskedelem áruellátása és az új külkereskedel­mi ösztönzők ............................................................................................. 21 STATISZTIKA .................................................................................................27 KERESKEDELMI ÉLET Rovatvezetők : Dr. BAJNÓGEL JÓZSEF Dr. ENGEL GABOR GABANYI LASZLONË Szerkesztőség: BUDAPEST, V., VIGADÓ U. Telefon: 181—059 Varga László: A METALLOGLOBUS Vállalat üzletpolitikája .............. 29 Várszegi Nándor: A tisztességtelen haszonról .......................................... 32 Jáki László: A kiskereskedelmi vállalat belső információrendszerének néhány problémája ................................................................................... 34 NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ Murányi Zoltán—Lukács Jenemé: A budapesti KGST tudományos konferenciáról ........................................................................................... 39 it SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Elnöke : KESERŰ JANOSNE REKLÁMGAZDASÁG Kovács Ferenc: Reklámkonferencia Budapesten ...................................... 41 Kapitány Valentin: Reklámhatást növelő új módszerek a tőkés iparban és kereskedelemben ................................................................................. 45 DR. FEKETE GYŐR LASZLO Dr. FENYŐ IMRE Dr. KAZSMËR ISTVÁN Dr. KOVÁCS SAND OR LUKACS OTTÓ LAUTHAN FERENC Dr. SEBÖK ÉVA MOLNÁR TIBOR Dr. SÓS JÓZSEF Dr. SZABO LÁSZLÓ Dr. ZAFÍR MIHÁLY Felelős kiadó: Dr. MEZEI ISTVÁN ÜZEMGAZDASÁGI MÓDSZEREK.......................................................... 49 KÖNYVSZEMLE ......................................................................................... 51 INNEN — ONNAN ................................................................................... 53 СОДЕРЖАНИЕ Главные экономические вопросы плана внутренней торговли на 1971. год 1 Молнар Дёрдь: Концепции развития хозяйствования рабочей силой и фондом зарплаты.................................................................................................. 7 Карбучки Имре: Главные области обратной связи среднерочного плана пред­приятия розничной торговли................................................................... 1з Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó V., Kecskemét Terjeszti: A MAGYAR POSTA Előfizethető : A POSTAKÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalban Csekkszámlaszám : 215—96 162 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Könjv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest, I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 71. 5116 BNYV Kecskemét ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ........................................................ 17 СТАТИСТИКА............................................................................................... 27 ТОРГОВАЯ ЖИЗНЬ .................................................................................... 29 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИИ ..................................................... 39 РЕКЛАМА....................................................................................................... 41 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................ 49 БИБЛИОГРАФИЯ ........................................................................................ 51 СО ВСЕХ СТОРОН ...................................................................................... 53 CONTENTS Principal Economie Questions of the Home Trade 1971. Year’s Plan . . 1 George Molnár: Conceptions of the Development of Labour and Wages Administration ......................................................................................... 7 Imre Karbuczky: Main Feed-Back Fields о, the Middle-Ranged Plan of Retail Enterprise ..................................................................................... 13 ECONOMIC REGULATORS ...................................................................... 17 STATISTICS ................................................................................................. 27 TRADE WORLD ....................................................................................... 29 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék