Kereskedelmi Szemle, 1979 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

Kereskedelmi szemle A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET F O L Y ÓIRATA XX. évfolyam 1. * Felelős szerkesztő: DR. BERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség : BUDAPEST V., VIGADÓ u. 6. Postacím: Budapest Pf. 432. 1371 Telefon: 185-180, 184-448 Felelős kiadó: PREISZINGER ANDRÁS Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó V., Kecskemét Terjeszti : A MAGYAR POSTA Előfizethető : A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL közvetlenül postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900 vagy átutalással a KHI 216—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 78. 87 286 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V. : Ablaka István INDEX: 25 433 Ara: 12,— Ft H ISSN 0451-7652 TARTALOMJEGYZÉK A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője ................................................ 1 Szigethi Gyula: Az élelmiszer-kereskedelem 1979. évi feladatai ................ 2 Batke Jánosné— Varga István: A szociálpolitikai tervek időarányos telje­sítése a belkereskedelemben ......................................................................... 6 Domokos József: A szervezeti viszonyok és a munkahelyi demokrácia kapcsolata kiskereskedelmi vállalatoknál ................................................ 9 Saly Ferenc: Az újítómozgalom helyzete a belkereskedelemben .............. 13 F. Pjatakova — Ju. Liszenkov: Az áruforgalom növekedésének területi problémái ............................................................................................................. 16 Kemenczei Rezső: Megjegyzések a termálvízre alapozott idegenforgalom fejlesztéséhez ...................................................................................................... 19 Lengyel Jánosné: Sokoldalú együttműködés a keresletkutatásban .... 24 Béhm Imre: A készpénzforgalom racionalizálásának lehetőségei és kor­látái a belkereskedelemben ........................................................................... 27 Pályázati eredményhirdetés .................................................................................. 31 OKTATÁS-TOVÁBBKÉPZÉS Győriványi Sándor: Mennyibe kerül egy kereskedelmi eladó kiképzése Budapesten Î ...................................................................................................... 95 Kovács Károlyné: A gyermekgondozási segélyt igénybe vevő nők műve­lődési helyzete a belkereskedelemben ....................................................... 37 SZERVEZÉS Kázsmér István: Környezeti feltételek és vállalati szervezet ................ 43 Farkas Jenőné: A PRIOR Áruházi Tröszt tevékenysége ........................... 46 Kutatási tájékoztató .................................................................................................... 50 STATISZTIKA Sziráki Ferenc: Az élelmiszer- és vegyiáru-nagykereskedelem hálózatá­nak fejlesztése .................................................................................................... 54 138b E számunk szerzői: Batke Jánosné, a KPVDSZ politikai munkatársa; dr. Béhm Imre, a BkM főelőadója; dr. Domokos József, a Szövetkezeti Kutató Intézet tudományos munkatársa; Farkas Jenőné, a BKI tudományos munkatársa; dr. Győriványi Sándor, a Szász Ferenc Iparcikk-Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola igazgatója; dr. Kázsmér István, a KERORG igazgatója; Kemenczei Rezső, a Fővárosi Fürdőigazgatóság műszaki előadója; dr. Kovács Károlyné, a BkM főelőadója; Lengyel Jánosné, a KGST-Titkárság szakértője; Liszenkóv, Ju., az Ukrán Kereskedelmi és Vendéglátási Tudományos Kutató Intézet munkatársa; dr. F. Pjatakova, az Ukrán Kereskedelmi és Vendéglátási Tudo­mányos Kutató Intézet főmunkatársa; dr. Saly Ferenc, a KNEB gazdasági szakértője; Szigethi Gyula, a BkM főosztályvezetője; Sziráki Ferenc, a BkM osztályvezető-helyettese; dr. Varga István, a KPVDSZ osztályvezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék