Kereskedelmi Szemle, 1980 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

Kereskedelmi szemle A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA XXI. évfolyam 1. * Felelős szerkesztő : DR. BERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség : BUDAPEST V. VIGADÓ u. 6. Postacím: 1371 Budapest Pf. 432. Telefon: 185-180, 184-448 Felelős kiadó : PREISZINGER ANDRÁS Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó V., Kecskemét Terjeszti: A MAGYAR POSTA Előfizethető : A POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL közvetlenül, postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900 vagy átutalással a KH1 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv­éé Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon.: 159-450 79. 97129 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V.: Ablaka István INDEX: 25 433 | Ára: 20,— Ft Előfizetési díj 1/2 évre 1 melléklettel 120, —Ft 1 évre 2 melléklettel 240, —Ft HISSN 0451 -7(>52-es TARTALOMJEGYZÉK A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője .............................................. 1 Tallós György: A hitelpolitika érvényesítésének feltételei és eszközei a fogyasztásicikk-kereskedelemben .......................................................... 2 Az új árszabályozás és a kereskedelempolitika néhány gyakorlati kérdése (interjú dr. Rácz Lászlóval) ................................................................................. 8 Nagy Károly: Bérszabályozás a fogyasztási cikk-kereskedelemben ......... 12 Koszó Károly: Munkaköri alkalmasság és keresetek ................................... 18 Béhm Imre: Az import forintfedezetének biztosításáról ............................. 23 Drábik László: Az üzletköri rendelkezések alkalmazása a gyakorlatban . 30 VENDÉGLÁTÁS—IDEGENFORGALOM Ozeglédi József: Mérlegen az idegenforgalom ................................................. 37 Sahin Tóth Gyula: Az idegenforgalmi oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai .................................................................. 42 INFORMÁCIÓ Feleki Gábor: Újabb eredmények az ESZR fejlődésében .......................... 46 KÖNYVSZEMLE Sándor Imre: A reklám és funkciói a szocialista gazdaságban c. könyvét ismerteti Orosdy Béla .................................................................................... 49 STATISZTIKA Sziráki Ferenc: A tüzelőanyag-forgalom összetételének változása ......... 50 Az önkiszolgáló üzletek tartalékai ..................................................................... 54 INNEN—ONNAN ................................................................................................. 56 Ö E számunk szerzői: Dr. Béhm Imre, a BkM főelőadója; dr. Gzeglédi József, az ÓIT titkára; dr. Drábik László, a BkM főelőadója; Feleki Gábor, a KERINFORG fő­osztályvezetője; dr. Koszó Károly, az MKKE címzetes docense; dr. Nagy Károly belkereskedelmi minisztériumi tanácsos; dr. Orosdy Béla, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa ; dr. Sahin Tóth Gyula, a BkM főelőadója; Sziráki Ferenc, a BkM osztályvezetőhelyet­tese; dr. Tallós György, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese. : '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék