Kereskedelmi Szemle, 1983 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1983-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Kereskedelmi szemle ^ А °\ ЯЪ- i . A BELKERESKEDELMI/ KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA XXIV. évfolyam 1. * I/ l Felelős szerkesztő: DR. BERÉNYI JÓZSEF Szerkesztőség : BUDAPEST V., VIGADÓ u. G. Postacím: 1J71 Budapest Pf. 432. Telefon: 185-180, 184-448 Felelős kiadó: P R E I S Z I N G E R ANDRÁS Kiadja a Báes megyei Lapkiadó V., Kecskemét Terjeszti : A MAGYAR POSTA Előfizethető : A POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL közvetlenül, postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900 vagy átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 Gr l/' A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője .......................................... 1 Serényi Iván: Bérgazdálkodásunk néhány kérdése .................................. 2 Balatoni Andrásné: A bolthálózat fejlesztési lehetőségei az ország egyes területein ................................................................................................... 7 ■ Fekete Lajos: Tervváltozatok kidolgozásának módszerei az 1983. évi köz- gazdasági szabályozóknak megfelelően ................................................. 12 Pernyéz István: Felső- és középszintű vezetők képzése és továbbképzése 15 Forgács Katalin: Növekedés, hatékonyság és jövedelem........................ 17 Péteri Miklós: A keresőképtelenség okainak vizsgálata a belkereske­delemben ................................................................................................... 20 ey Mária: Korszerűbb munkaidő-rendszerek a kereskedelemben .... 25 Bakó István: Épületgépészeti — energetikai műszaki fejlesztés a keres­kedelemben ............................................................................................... 29 A Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szakosztályának 1982. évi munkájáról és az 1983. évi célkitűzéseiről (Béhm Imre) ................ 31 Imre János: Az 1982. évi idény a Balatonnál ......................................... 35 Vállalati tájékoztatási konferencia Debrecenben (Viziné Bátori Ágnes) . 41 TÁJÉKOZTATÓ (Dobos Gábor) ............................................................... 42 KÖNYVSZEMLE Radnóti Éva ismerteti Hoch Róbert—Kovács Ilona—Ördög Miklós: Fogyasztás és jövedelem c. könyvét ..................................................... 44 STATISZTIKA lLacza Gábor: Az európai szocialista országok kiskereskedelmi forgalmá­nak, üzlethálózatának és egy főre jutó fogyasztásának alakulása . . 46 2008 1385 83. 27553 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V. : Ablaka István E számunk szerzői: INDEX: 25 433 Ára: 22,50—Ft Előfizetési díj У> évre 135,— Ft 1 évre 270,— Ft HU ISSN 0451-7652 Bakó István, a BkM főenergetikusa; dr. Balatoni Andrásné, a BKI tud. munkatársa; dr. Bhém Imre, a BkM osztályvezető-helyettese; dr. Dobos Gábor, a BkM főosztályvezetője; dr. Fekete Lajos, a Pest megyei Tanács V. B. kereskedelmi osztályvezető-helyettese; dr. Forgács Katalin, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tud. főmunkatársa; dr. Frey Mária, az ÁBMH Munkaügyi Kutató Intézetének tud. munkatársa; dr. Imre János, a KERSZI osztályvezetője; Lacza Gábor, a BkM osztályvezetője; dr. Per­nyéz István, a BkM osztályvezető-helyettese; dr. Péteri Miklós, a KPVDSZ ellenőrző főorvosa; dr. Radnóti Éva, az MTA Közgazdaságtudományi Inté­zetének tud. főmunkatársa; dr. Serényi Iván, a BkM csoportvezetője, Viziné Bátori Ágnes, a BKI főelőadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék