Kereskedelmi Szemle, 1984 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Kereskedelmi szemle A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője............................................... 1 Nyers Rezső: A gazdasági reform és a kereskedelem.................................... 2 Klimkovics, G. V.: Központi feladat a fogyasztói igények kielégítése 7 A BELKERESKEDELMI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA XXV. évfolyam fáik­Felelős szerkesztő: DR. BERÉNYI JÓZSEF V Kaposi Tibor: A szövetkezeti demokrácia és önkormányzat a városi áfészekben ............................................................................................................ Seres Antal: Szervezeti változások az áfészelmél, takarék- és lakásszövet­kezeteknél 1970—1980 között ......................................................................... Pernyéz István: Uj jelenségek, ellentmondások a felnőttoktatásban .... Boris Péter: A Stúdium Társaság megalakításának okai, célja és kon­cepciója ................................................................................................................... Czsglédi József: A 80-as évek idegenforgalmának néhány kérdése ........... 11 17 25 29 33 Szerkesztőség : BUDAPEST V., VIGADÓ u. 6. Postacím: 1371 Budapest Pf. 432. Telefon: 185-180, 184-448 Felelős kiadó: PREISZINGER ANDRÁS Tájékoztató (Dobos Gábor) .................................................................................. 39 Gergelyné Benke Rita—Karbuczlcy Imre: A balatoni zsúfoltság enyhí­tésének lehetőségei ............................................................................................. 41 STATISZTIKA Lacza Gábor: A bolthálózat nyitvatartása ....................................................... 49 Kiadja a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó V., Kecskemét Terjeszti : A MAGYAR POSTA Előfizethető : A POSTA KÖZPONTI 11 í R L A P I II O D Á N Á L közvetlenül, postacím : Budapest V., József nádor tér I. 1900 vagy átutalással a KH 1 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. № Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv­es Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 83. 34811 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V.: Ablaka István INDEX: 25 433 Ára: 22,50 Ft Előfizetési díj l/2 évre 135,— Ft 1 évre 270,— Ft HU ISSN 0451-7652 E számunk szerzői: Boris Péter, a Stúdium Társaság ügyvezető elnöke; dr. Czeglédi József, az OIH helyettes vezetője; dr. Dobos Gábor, a BkM főosztályvezetője; Gergelyné dr. Benke Rita, a BKI tud. munkatársa; Kaposi Tibor, a Veszprém és Vidéke Áfész elnöke; dr. Karbuczky Imre, a BKI osztályvezetője; Klimkovics, G. V., a Kommercseszkij Vesztnyik főszerkesztője; Lacza Gábor, a BkM osztály- vezetője; Nyers Rezső, az MSZMP KB tagja, az Országgyűlés Kereskedelmi Bizottságának elnöke; dr. Pernyéz István, a BkM osztályvezető-helyettese; dr. Seres Antal, a BKI tud. munkatársa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék