A kert 1895

A KERT A KERTÉSZET ÖSSZES ÁGAIT MAGÁBA FOGLALÓ SZAKLAP. SZERKESZTIK IGALI SVETOZÁR ^ MAUTHNER ÖDÖN felelős szerkesztő. főszerkesztő és laptulajdonos. ELSŐ ÉVFOLYAM. 1895 kimű m. kii. Kertészeti Mfetf \ Nagyboldogasszony utja 4ä.| Telefon: 696-01. BUDAPEST [KOSMOS» MŰINTÉZET KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TARSASÁG 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék