A kert 1913

Tárgymutató 1-24. sz.

t: : UA A KERT TÁRGYMUTATÓJA 1913. Január— deczember. A. A szerzők névsora. Ady Károly : Nagykőrösi zöldség 418. Alló Imre : A korai borsótermelése és mely faj­ták váltak be e tekintetben legjobban 162. Angyal Dezső : (A. D.) Szerkesztői üzenetek. — Az alma 252. — Almafajta 670. — Alma meghatározás 30, 156. — Borászati iskola 734. — Gyümölcsmeghatározás 93, 188. — Kertésztanulói vizsga 93. — Korán és későn érő bőralmafajta 734. — Négy dr. balma670. — Papirhéju mandula és Dendrin 156. — Vad­alma és körtefák ültetésének ideje 734. — Aradi V. : (A. V.) Növényes ablakok télen 45. — Beteg Camélia és lisztharmatos rózsa 509. — Bakos Gyula : Növénymeghatározás 702. — Rózsapaizstetü 413. — D. Bárány Ágoston : A műtrágyáról 20. Barényi István : Eper, szamócza kultura 579. — A szegfű kultura 648. — Szőlőhaj tatás 493. Baszel Elek : A házilag készithető csibelábgyü­rükről 17. — A hirtelen félbeszakított tojás­termelésről 18. — Baromficsemegék 149. — Baromfitenyésztés liusra 245. — A baromfi­tenyésztésről általánosságban 469. — A ba­romfi és a téli hideg 721. — A baromfiak ved­léséről 531. — A cochin 563. — A csibék osz­tályozásáról 631. — A fiatal libák neveléséről és hizlalásáról 313. — Házilag készithető téli barom fiitatókról 461. — A kacsa nevelése és hizlalása 400. — Miképpen lehet a közönséges petroleumlámpást tojásvizsgálatra felhasz­nálni 52. — Szárnyasaink trágyája 209. — Benczúr : Kelkáposzta-nyü 382. Bereczffy : Hidegházi növények hajtatási módja 217. Biró Pál : A czukordinnye tenyésztése 354. Boszák Károly . Diesel-féle nyersolaj motor al­kalmazása a konyhakertészetben 303. — Ho­gyan vált be egyes vidékeken az Enkhuizen dicsősége káposzta, a tömeges termesztésre ajánlható-e és mely vidékre legjobban 67. — A korai borsó termelése és mely fajták váltak be e tekintetben legjobban 162. — Korai paradicsom termelése az üvegházban 132. — A petrezselyem téli eltartása és a petrezselyem zöldjének téli nagyban való termesztése, kü­lönös tekintettel a budapesti konyhakertészek eljárására 66. B. P. : Édes torma kezelése, (H. L. urnák, So­mogysámson) 252. Csáti P. : Kérdések 90. Dr. Csérer Lajos : Falusi gyümölcstermelés az erdélyi részeken s annak szociológiai hatása 253, 485. — Jegyzetek az erdélyrészi falusi vetemény (zöldség) termelésről 357. Csérer Gyula : Kisérletek és eredmények 334. — A Platanus mint utczai fasor 171. Csorba P. : A gyümölcsfák kezeléséről 296. — A téli endivia 607. Csorbái Viktor : Az alma és körte termőágainak metszése 102. — A gyümölcsös és gyomnövé­nye 135. Deák Antal : Dominia Palmarum 242. — A ga­bonanemek kerti müvelése 491. — Karácsony­fa 10. — Kertészbecsület 347. — Még egy kis szőlészet 79. — Szent Ferencz rózsái 172. — A szőlőtőke és a bor 11. — Virágcsokor a szent atyák irataiból 205, 620, 672. a gyógynövényekhez 688. Diós Ferencz : Korai asztali csemege tengeri 68. Dirner Gyula : Virágzó Musa Ensete 586. F. A. : A swanley-i női kertészeti főiskola 437. Fleschné : A növények eszmélő képességéről 46. Gáspár István: Advent káposzták 163. — Be­gonia Gloire de Lorraine 423. Garay J. : Kérdések 90. Gombos János : Az alma eltartása 389. —• A baromfi állomány téli gondozása 695. — Cam­pbell-féle talajmüvelés 504. —• Az észszerű spárgatenyésztés 546. — Gyümölcsaszalás 363. —• A korai borsó és a korai paradicsom ter­mesztés 419. — Korai termények. — 34. Korai termények 322. — A méhcsaládok tavaszi át­vizsgálása és további kezelése rajzásig 80. ­A méhcsaládok tavaszi átvizsgálása és további kezelése rajzásig 114. — A méhek rajzása 176. — Mesterséges trágyázás 719. — Öntözés 397»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék