Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 7. (1886)

GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL 2013 Aüb 2 2 SZERKESZTI \ i1 T Ál* Mfaq VILLÁST PÁL. KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI FŐISKOLA Fejleszteni a gyümölcsfa-ültetés iránti Ízlést, szervezni és sok­. szorositani a gyümölcskerteket és gyümölcsfa-ültetvényeket, KÖNYVTÁRA annyit je ént: mint előmozdítani a jólétet, a meggazdagodást __ . ^ és ez által a haza békéjét; — ez annyit jelent: mint hasznos F#íy*lrat l#lf %l *? embernek és jó polgárnak lenni. Baltet Károly. ■ ■ — ■ ~ Lat. i»«­ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: Az egész éven át megjelenő 12 füzetre 4 forint. Az orsz. m. gazd. egyesület tagjainak 3 frt. Előfizethetni Villási Pálnál, Budapesten, Nap u. 9., ajtó 9. . vii. évfolyam. 1886. DECZEMBER HÓ. 12. füzet. B^yiPÉST 1I -íTá ANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. aninjézet könyvtára $. 2 * I M. K1R. KERTÉSZETI TANINTÉZET I ________ / ____________c KÖNYVTARA W5UÜAOEST 1 SZ Kaplószánc-.-T^-l?-. •. . • / 'W ' - • “ ■ / I

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék