Új Kertgazdaság 29. (1997)

1997 / 1. szám

ÚJ KERTGAZDASÁG MODERN HORTICULTURE a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Magyar Kertészeti Tanács és a Magyar Kertészeti Tudományos Társaság szakfolyóirata. Megjelenik negyedévenként HU ISSN száma: 1218-7720 Elfizetési díj 1 évre: 1000,- Ft Egyes szám ára: 300,- Ft SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG Elnökök: Balázs Sándor Bálint János (Magyar Kertészeti Tanács) (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Bernáth Jenő (Magyar Kertészeti Tudományos Társaság) Rovatvezetők: Bittsánszky János (zöldségtermesztés), Bernáth Jenő (gyógynövénytermesztés), Diófási Lajos (szőlőtermesztés, borászat), Glits Márton (növénykórtan), Kecskésné Szabó Ildikó (kerttervezés). Mészáros Zoltán (rovartan), Schmidt Gábor (dísznövénytermesztés), Szép Katalin (ökonómia), Timon Béla (gyümölcstermesztés) Szerkesztő bizottsági tagok: Árva Pál (faiskolai termesztés), Botos Ernő (szőlőtermesztés, borászat), Főik Győző (növénykórtan). Filius István (zöldségtermesztés), Hegedűs Ágoston (dísznövénytermesztés), Inántsy Ferenc (gyümölcstermesztés), Józsa Miklós (díszfaiskola és dísznövénytermesztés), Móor Józsefné (zöldségtermesztés). Sass Pál (tárolás). Sümegi József (szőlőtermesztés, borászat). Terbe István (zöldségtermesztés) Főszerkesztő: Sass Pál Felelős szerkesztő: Tamás Enikő Felelős kiadó: Bálint János Postacím: 1502 Budapest, postafiók 53. Szerkesztőség: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 35-43. K épület II. emelet Telefon: 185-0666/426-os mellék és 06-26-361-037 Fax: 267-1389 Szerkesztőségi fogadónap: kedden 10-17 óráig Nyomdai kivitelezés: Jász Nyomda és Kiadó Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 1289 hrsz. Tördelés: Marossy Attila Előfizethető postautalványon, vagy átutalással az MHB Új Kertgazdaság elnevezésű csekkszámlára, a 10032000-01473241-00000000 számla javára. * * * Címképen: Az ökotúrizmus, a falusi vendéglátás új távlatokat nyithat az elmaradott de szép táji adottságú kistérségek fejlesztésében (kapcsolódó cikk a 75. oldalon) Migend László felvétele Lektoraink: Bernáth Jenő, Glits Márton, Hrotkó Károly, Kollár Gábor, Kristóf Lászlóné, Láng Zoltán, Lévai Péter, Pénzes Béla, Schmidt Gábor, Szép Katalin, Timon Béla Angol nyelvi lektor: Tamás András Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A folyóirat a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék