Kertészmérnök 21. (1979)

1979 / 12. szám

23 Megint... Segítségért fordult a Kertészeti Egyetem hallgatóihoz és dolgozóihoz - a Vöröske­reszt Szervezeten keresztül - a VÉRELLÁTÓ Központ a rászoruló betegek részére. 1979. november 30-án a műtőasztalokon 4 szívműtét zajlott, ehhez az Egyetem kollek­tívájának kellett biztosítani a 0 +; A +; 0 -; B + vércsoportu friss vért. A műtétekhez óránként szállították az al- vadásgátlót is tartalmazó vérrel telt pa­lackokat . A vöröskeresztes aktívák szervezési munká­jukhoz nagy segítséget kaptak a dékán elv­társaktól, csoportfelelős- és szakkörveze­tő tanároktól. Az idei véradást sikerrel könyvelhetjük el. Véradásra jelentkezett 147 fő, s igy bizto­sítani tudtuk a szükséges vért. Végeredmény: 53,25 liter vér. Ki kell emelni az Entz Ferenc szocialista brigád tagjait, akik a hivó szóra megjelen­tek a véradáson. Beteg embertársaink nevében e helyen is kö­szönjük a Párt- és KISZ-Szervezet, valamint a Szakszervezet megértő, aktiv segítségét. Hír A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajta­ni Társaságának javaslatára^ Műszaki és Ter­mészettudományi Egyesületek Szövetségének elnöksége a MAE Talajtani Társaságban vég­zett kiváló tudományos és társadalmi mun­kájáért DR.FEKETE ZOLTÁN ny. egyetemi tanár­nak a Talajtani Társaság tiszteletbeli el­nökének, a TREITZ PÉTER Emlékérmet adomá­nyozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék