A Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei 10. (1944)

A M. KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI MITTEILUNGEN DÉR UNGARISCHEN HOCHSCHULE FÜR GARTEN- UND WEINBAU BULLETIN DE L'ECOLE SUPERIEUR HONGROISE D'HORTICULTURE ET DE VITICULTURE BULLETIN OF THE HUNGÁRIÁN COLLEGE FÓR HORTICULTURE AND VINECULTURE X. ÉVFOLYAM 1944. (VOL.-X.) BUDAPEST XI., NAGYBOLDOGASSZONY-ÜTJA 45. SZ. (UNGARN, HONGRIE, HUNGARY) MOHÁCSY- FESTBAND

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék