A Magyar Gyümölcs, 1935 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-20 / 1. szám

r— ............................................................................................................................^ K edvezményes permetezőgép-1 akció GyOE tagok részére FLÓRA-REGINA A W-TYPUS, = ll^-TYPUS, FOLYADÉK- ; LÉGSZIVATTYÚVAL EE mU SZIVATTYÚVAL .....« ——— : 15 LITERES Kpl. 25 LITERES = 15 LITERES Kpl. 25 LITERES I P 48. P 65. - = P 05.- P 8^.- íj :j KÜLÖN UTÁN RENDELHETŐ : :j ,,A“-typushoz: „B“-typushoz : j 1 kpl. folyadékszivattyú, haj tokárral, 1 kpl. légszivattyú, manométer- ; nagy kazánnal....................P 30.— rel..............................................P 15.— B AMBUSZCSÖVEK sárgarézcsőbetéttel j 2 fm. P . . 8.- 3 fm. . . P ÍO.- . .4 fm. . . P 12.­KEDVEZMÉNYES RÉSZLETFIZETÉSRE IS. i A gép megtekinthető és megrendelhető egyesületünk központjában (Budapest, VI., Andrássy-út 8.) és minden fiókegyesületnél. A gép részletes leírását alább közöljük : jí FLÓRA REGINA . : (szabadalom) 1! A Flóra Keyina permetezőgép erős rézlemezből lartány a régi légszivattyúval, mini hátigép napi 500 ; készült, belül vastagon ólmozott permetező készülék, liter teljesítménnyel, vagy az új folyadékszivattyúval ■ Úgy a kénes, mint az arzénes permetező folyadékok- mint helyben álló gép napi 1600 liter teljesítménnyel. ■ nak egyaránt ellenáll. A különféle szivattyúbetét cseréje semmi szereléssel \ A legegyszerűbb szerkezet 2 főrészből áll : a) tar- nem jár, semmi hozzáértést, vagy képzettséget nem ■ tány, b) szivattyú. igényel. : Ugyanazon tartány kétféle szivattyúbetéttel hasz- Gyümölcsfa, szőlő, répa és komló permetezéséhez egy­: nálható. Éspedig : aránt használható, akár az „A”, akár ,,B” típus. De ha „Ali-typus : légszivattyúval, mint szakaszos, automa- valaki utánrendelte a folyadékszivattyút is, akkor : tikus működésű, magasnyomású gép. Naponként 500 mindig a legcélszerűbb és leggazdaságosabb összeállí­: lit. permetlé permetezhető ki vele. , tásban használhatja. ■ „fí“-lypus : folyadékszivattyúval, mint folytonosan Minden Flóra Regina bambus felszerelésére szolgáló : működő 14 atmoszférás, nagy teljesítményű permetező- eredeti csatlakozóval van ellátva, melynél a hosszab­gép. Naponként 1600 lit. permetlé permetezhető ki bitó cső közvetlenül becsavarható a szórócső helyére, ■ veíe. tehát áttét külön beszerzése nem szükséges. Célszerű j Mindkét típus használható, mint hátigép és mint fogantyúja nemcsak jó fogást tesz lehetővé a per- helybenálló gép is. 15 és 20 literes nagyságban készül- metezés alatt, hanem biztosítja a hosszabbító cső ■ nek, de magasságaik egyenlőek és így közösen, vagy egyszerűen a fához vagy falhoz támaszthatását is, felváltva használhatók és kombinálhatók az összes gumitömlő törés és az ezzel járó üzemzavarok, valamit szivattyúk és szerelvények. nagy utánpótlási költségek nélkül. 45 fokos csatlakozása ■ A légszivattyú rendkívül egyszerű szerkezeti meg- nyomáscsökkentés nélkül vezeti a permetező folya- | oldása lehetővé teszi először az „A“-típusnak olcsó be- dékot. szerzését. Azután szükség szerint, esetleg évek múlva Minden komplett géphez adunk : 1 komplett szóró- a folyadék szivattyú külön beszerzése is lehetséges, csövet, 1 eredeti bambus csatlakozót, 1.2 fm. erős mert az utóbbi minden további nélkül a légszivattyú csigatömlőt, 1 szitát, 1 tölcsért, 1 tartalék fém szelep­helyére dugható, amivel a teljesítmény meghárom- golyót, 1 készlet-tartalék bőrtömítő-gyűrűt, 1 hasz- szorozható és tetszés szerint használható ugyanazon nálati utasítást. ____________~-PD. ^ ."V 1 - _________________________________ 2_______________________ Itlagyar üifümölcs

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék