Kertgazdaság, 1935 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1935-06-01 / 1. szám

1935 Jnnius Hó 1. Szám. ' 7 I. Évf. Gyümölcs- Konyha- és Virágkertészeti, Gyógynövény- termelési, Baromfitenyésztési, Szőlészeti és Méhészeti Lap. Főszerkesztő: Megjelenik: Minden hóban Felelősszerkesztő: Dr. WASS ANDRAS egyszer B. ADORJaN JENŐ Főmunkitársak: Dr. Páter Béla, Dr. Szent Iványi Árpád. Szabó György, Ullmann Ferenc, Török Elemér, Koppány Rezső, Dr. Ferenczy Sándor. tfj utakon A Romániai Kertészeti Egyesület; Erdélyrészi Fiókja“ tagjainak igazolványán ez a mondat a vezető: „Törekvéstek oda irányuljon, hogy minden kopár területet szak- tudástokkal és kezeitek munkája által virágos vagy gyümölcsös-kertté álakitsatok át.“ Ezt a programmot kell vállalni a hivatásos kertészeken kivül mind­azoknak, akik a virágot, gyümölcsöt, zöldséget vagy szőlőt termelik. Az ezekkel való foglalkozás: a legszebb foglalkozás a világon. A titok­zatos erejű, az örök, a mindentadó földdel van kapcsolata. A müncheni botanikus kert kapuján aranybetükkel csillog e mondat: ,.Beszélj a földdel, mert sok mindenre megtanít!“ Mindaz, aki a földdel foglalkozik, hacsak egy cserépnyi virágon keresztül is, az egyúttal gazda is és kertész is. Cserép virág, virágos balkon, parkírozott udvar, gyümölcsös kert, üvegház, bolgárkerék, gycgynövénytelep, szőlőlugas, méhes vagy baromfi-farm tulajdonosai, mind-mind kertgazdák, akiknek egyetlen, igazi törekvésük kell legyen: minden kopár területet széppé és hasznossá tenni! A közös programul, a földdel való kapcsolat, a virág, a gyümölcs, a kert szeretete, ápolása, hasznosítása talán van olyan értékes bázis, hogy külön lapja legyen! A száz meg száz politikai, szépirodalmi, kriti­kai, szinházi, rádió és egyéb folyóirat mellett egészséges, nj utakat tár fel egy olyan kertgazdasági lap, mely a tanult és amatőr kertészek, a kezdő és gyakorlott kertkedvelők, a városi és falusi kerttulajdonosok' sok százezernyi tömegének érdekeit képviseli! Sokan vannak ebben a tömegben, akik egyetlen egyszer sem jutnak hozzá egy olyan sajtótermékhez, mely útmutató segitség lehetne kertjük

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék