Gazdasági Tanintézet, Keszthely, 1873

*дг>|Г^ nafry**; nj*t.r^' ■ *s& KÉSZ T H E L Y I * MAGYAR KIRÁLYI GAZDASÁGI FELSŐBB TANINTÉZET 188. ÉVI értesít ő j e. VI. ÉVFOLYAM. 43 SZERKESZTE SOOS MIHÁLY TANÁR. KESZTHELY. SÓGOR GYÖRGY KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1874. ■ '.■-■»«rr. ■ .Д,^ 8Ц-*«" ' ^<г-, 1^, v.-,',,,,^ A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék