Gazdasági Tanintézet, Keszthely, 1899

TANKÖNYVEK ÉS SZAKMUNKÁK JEGYZÉKE Tcm^önvüe^ : Az első tanfolyamra : Természettan. Fehér Ipoly. A kísérleti vegytan alapvonalai. Say-Hankó Vilmos. Általános vegytan I. szervetlen rész. Dr. Vedrődi Viktor. Gazdasági számoló. Bukaresti János. Ásványtan és geológia. Páter Béla. A II. tanfolyamra : Általános növénytermelés I. kötet. Cserháti Sándor. Rét- és legelő művelése gyakorló gazdák részére. Károly Rezső. Állatboncz- és élettan, nyomatott jegyzet. Kis. József Ára 5 korona. Baromfitenyésztés. Hreblay. Gazdasági vegytan, ny. jegyzet. Dr. Csanády Gusztáv. Ára 3 kor. Baromfitenyésztés, ny. jegyzet. Kiss J. Ára 2 K. 50 f. Halászati jegyzet. Kiss J. Ára 4 kor. Trágyázás alapelvei. Cserháti-Kosutány. Takarmányozástan. Cselko-Kosutány. Talajismeret. Cserháti Sándor. A III. tanfolyamra. Üzemtan és becsléstan. Sporzon Pál. Jószágberendezés és kezeléstan. Bensch Árpád. 8 kor. Jogisme. Dr. Haller Károly. Nemzetgazdaságtan I. része. Des Combes Henrik. Egyszerű és kettős számvitel Sporzon Pál. A ló és tenyésztése. Kovácsy Monostori. 12 kor. Juhtenyésztés. Monostori. Gazdasági szeszgyártás. Kosutány Tamás. Szarvasmarha tenyésztés nyom. jegyzet. 2 kor. 8() fill. Juhtenyésztés. Monostory. Tej kezelés ny. jegyzet. 2 kor. Sertés tenyésztés nyomt. jegyzet. Kiss J. 2 kor. 60 fill. Lótenyésztés ny. jegyzet. Kiss J. 3 kor. 60 fill. Az okszerű juhtenyésztés elvei. Sporzon Pál 4 kor. A sertés tenyésztése és hizlalása. Kovácsy, 6 kor. Állatgyógyászat. Monostori Károly. Becsléstan. Szűcs Mihály. Erdő-őr. Bedő Albert.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék