A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei 4. (1857-1859)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI. SZERKESZTÉ SZABÓ JÓZSEF B. T.; A PESTI EGYETEMNÉL AZ ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN TANÁRA J A M. TUDOMÁNYOS AKA DÉMIA L. TAGJA? A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT MÁSOD; A K. M. TERMÉSZETTUDO MÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRJA SAT. IV. KÖTET. 1857-1859. PESTEN, NYOMATOTT TRATTNER-KÁROLYINÁL. 1 8 5 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék