Kis Ujság, 1896. december (10. évfolyam, 331-360. szám)

1896-12-01 / 331. szám

Vidéken Helyben: (4 fillér) (6 fillér) Kiadóhivatal éa szerkesztőség : Budapest, Sarkantyúé utoa S. Előfizetési árak helyben: Előfizetési érák vidéken: Egész évre 7.20 (14 kor, 40 fill.) Egész évre 9.- (18 kor. — fin.) Félévre 1.60 (7 kor. 20 fill.) Félévre 4.50 (9 kor. —AH.) Negyedévre 1.80 (8kor.60fill.) Negyed évre 2.25 (4kor.50fill.) Egy hónapra —.60 (1 kor. 30 fill.) Egy hónapra —.75 (1 kor. 50 fill.) Tizedik évfolyam. 1896 Kedd, december 1. 331. szám. dl I Din h T íllllf»A tél ny°moru,tÍai ~ Országgyűlés. — Az uj valuta-törvények. — Az ezredévi emlék. — Gerlóczy I nil I AI ll I VI itavozasa- — Ke**0* gyilkosság Soroksáron — Vonatösszeiitközés. — Megmérgezett család.— 1**" ímiU1111 jót ribillió a pályaudvaron. — Veszedelmes csók. — A puszta-csorbai családirtó, stb. Lapunk mai száma 8 oldalra terjed

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék