Kis Ujság, 1930. február (43. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

Mai mellékletünk: a MATYÁS DIÁK képes ételen ■wwmiTfn1nirmuaaaMa—mm———-—................. .......— - m in i ii Mini tu ififwnwmm—mi ■MiifinTrmrTri,wn,**~* * ' ' - ---­XJ MXULé^___________26.szám B ^ ft0^ Aas Clftflgg«é» Ára wm&r ^Méé^mI áss.-*sss i sacsü?.- JssíBtafefcju/ ^aHEl Hetenkénl M Ingyenes Itéq^S^cdHMklet >^p^|g Szerkesztősén 68 KtedÓBIvamj^ PUDA^S^T IV. CALflABY-tlClA 5 r ■ a | f ■ ■ ■■■ ■■■ | | ii I _|"| 1 f M, — fi ' \ jw Éf dffh V B4k #fc IJ1 Sl H dBg| I jflll JPk S>sfe| ■ jB BB JPm V V #ta BiM S|^M M S flfft 1 g» R ®íaí J® *■?.« t • wTv ™;;' /’. A jászberényi sikkasztó bünpöre - Öl sirt bontottak az öcsödi temetőben Q sriéregkeverö zalai kocsmárosnét életfogytiglani (egyházra ítélték A diktatúra bukása nagy örömet keltett egész Spa­nyolországban. A lakósság lel­kesen ünnepli Alfonz királyt ta baloldalon) és Berenguer tábornokot, az uj miniszter- elnököt (a jobboldalon >. I őrködnek a londoni leszerelési konferencia csendjére. Éppen a leszerelési tanácskozás megnyitásának nap- t jáft bocsátották először vízre az angol haditengerészet uj páncélos hajóját. A . hajó hatalmas ágyúinak, | égbemeredő csövei mindennél szebben bizonyítják, hogy Anglia milyen komolyan gondol a leszerelésre. ­Nősül a bolgár kirőly Cira hercegnőt, a trónköve­telő Cirill orosz nagyherceg- húgát veszi feleségül. Az utolső évtizedek I legszemmanga énekesnője, Destinn Emma 52 éves kora- f ‘bán meghalt. 1 I J 4j . Vf .1 H Mis Ci«áB Képei a nap eseményeiről [ ÉGBEMEREDŐ ÁGVECSÖVEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék