Kis Ujság. 1930. április (43. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

­Klrá'yi Kihallgatás után teljes díszben távozik Macdonald angol miniszterelnök a királyi pa­lotából. Macdonald gyalog megy, az angol miniszterelnöknek nincs autója. Verstan hőse Lochoír német tábor­nok (lent) , április 1-én ünnepli hetvenötödik születésnapját. Lochoir a világháború alatt is­mert hadvezér volt, az összeomlás óta nyuga­lomban él. A világ leggazdagabb bankára Vinthrop Álbert,anewyorki Hitel­bank elnöke (baloldalon). Vagyo­nát több millió dollárra becsülik India szabadságiéi Az indiai szabad­ságmozgalom vezé­rét Gandhit (fent a jobboldalon) buz­gón követik hívei. A tüntető felvonu­lások után valószi- nüleg véres belhá- boru következik.-«.* l ljtfltlMifii ^ ' yjd JCis 'ILjsaq^ nagy ce^éuUpcduúiatá Hu &~ik o£da£<m XXXXIH. év Budapest, 1930. hedd április 1 74. szám Döntő viták pergőtüzében a hágai egyesség Titkos választójogot követelnek a békési kisgazdák Borzalmas robbanás Kaposváron -Fordulat előtt az Esterházy-valló ügye *| AHis IljoAg Képei « lián eseményeiről |n A halálos menedékhely Szombaton az égd pesti bérház tetején dolgozó munkások a palota ku­polája alá menekültek, „ Vjjr %•)’ ."’V '' J - • -\)V, azonban a kupola is tüzet fogott és a három munkás elpusztult alán- gokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék