Kis Ujság, 1930. június (43. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-19 / 137. szám

1930 június 19 KIS ÚJSÁG 7 Két kecskeméti embert súlyosan elítélt a bíróság ■ — i^i — Az egyiket egyszer már halálra ítélték Becsalták az idegenlégióba a letenyei jómódú gazdát Bicsák Ferenc jómódú lelenye! gaz­dálkodó február 5-én azzal távozott el hazulról, hogy Budapestre és Nagv- kállóra megy, ott élő rokonait meg­látogatni. Ivét hétre tervezte Bicsák a látogatást. Mikor a fővárosba ért, leve­let irt feleségének és közölte vele, hogy szerencsésen megérkezett. Ez­után tizenkét napig nem érkezett sem­miféle értesítés Bicsáklól. Felesége és öt gyermeke kétségbeesetten várták, hogy mikor ad magáról életjelt. Feb­ruár 25-én' idézés ment a pécsi tör­vényszéktől, amelyben Bidsákpt'felírnár 28-ra megidézik, mint. tanút, egy bárá­ny amegyei lólopás ügyében. Természe­tesen a" távollevő Bicsák nem- vehette át az idézést ,s a főtárgyaláson sem jelent meg. Március elején levél érkezett Biesák- tól aggódó feleségéhez és ebben tu­datta. hogy megunta a: Metet, többé nem tér vissza Lelengére és öngyilkos tesz. A levelet Aszódon adták fel Bi- csákné jelentette az esetet a csendőrsé­gen és á községházán, minek következ­tében elrendelték Bicsák országos kö­rözését. Április elején húsvéti, üdvözletét kül- dötl Bicsák a családjának és ebben a levélben közli, hogy beállt katonának a francia idegenlégióba és rövidesen in­da/ Párizsba. Edényén senki sem tudja, hogy mi késztette Bicsákot erre a talán végzetes elhatározásra, meri meglehetősen rendezeti anyagi viszo­nyok közölt élt. Az idegenlégió ügynö­kei, akik országszerte garázdálkodnak, ugylátszik, sikerrel dolgoztak Bicsák esetében is. SPORT A Középeurópaí Kupa negyedik éve Csütörtökön Prágában megindul a küzdelem a Középeurópai Kupáért. \ Ferencváros csapata indul először küz­delembe a cseh fővárosban a cseh bajnok Slaviával. F.zzel a mérkőzéssel kezdődik meg a Középeurópai Kupa negyedik éve. Eddig két alkalominai .hódították et a magyarok a Közép- európai Kupái, még pedig két év elölt a Ferencváros, tavaly pedig az Újpest, mig három év dőlt a cseh Sparta volt a kupagyőztes. A zöld-fe­hérek eddig a kupameecsen még nem játszottak cseh csapat éltén és így most annál jobban igyekeznek a jelenleg igen erős formában lévő Slgyiát le­győzni. A Ferencvárosi még az is sar­kalja ebben, a küzdelemben, hogy tavaly délamerikái mérkőzései miatt nem védhdte meg a két év dőli meg-' nyert kupái és igy Újpest "csapata lett a győztes. De ezenkívül az :is nagyon felfokozza a Ferencváros harci- kedvét, hogy a bajnokságban és a múlt bélen a Magyar Kupában elért kedvezőtlen eredmények után végre most már külföldön arasson győzelmet és ezzel megmutassa híveinek, hogy a csapat harckészsége újra a régi Vi­szont az is igaz,.hogy Prágában min­dig nagyon nehezen győztek a magyar csapatok. Ha a Ferencvárosnak jó napja lesz. egészen kis gólaránnyál. 2:1 vagy 3:2 arányban győzheti le ellenfelét. 1 SAB.UIÍA .HJT A MAGV AK KUPA DÖN­TŐJÉBE? A profi labdarugó 'Szövetség inté­zőbizottsága megállapította, hogy Korányi 11. .jogosulatlanul szerepelt a Bástya csapatában pünkösd hétfőn a Sabária elleni mérkőzésen. Ennek alapján az országos iutczőbizot!,ság minden bizonnyal meg fogja semmisíteni a Bástya győzelmet és a Sábánál jelenti ki- győztétsnek. KUNSZENTMÁHTON - TURKEVE váró- sokközötti futballmérkőzés, amely a Nagy­kun Kupáért folyt, a kunszentmártoniak 2: 1 arányú győzelmével végződött. A VÁLOGATOTT VTZIPÖLÖCSAPATOT, amely vasárnap1 Ausztria válogatott csapatá­val mérkőzik a Császárfürdő uszodájában, az alábbiak szerint állitolták össze": Barta — Ivádi, Homonnai II. — Keserű II. — Yér- iessy, Németh, Keserű I. V PAPAI LEVENTE EGYESÜLET nagysza­bású Iprnaünnepélyt rendezett. A gyorsan pergő és változatos számokból álló ünnepély Lédercr Oszkár testnevelési vezető hozzáér­tését dicséri Izgalmas főtárgya ást tartottak a kecs­keméti bűn lelő törvény.izéken. Pólyák Gábor és Tassy Gergely volt gaz dálkodökal vonlak felelősségre, mert leitatták az egyik füszerkereskedőt és- kivették a kulcsot a zsebéből, feltör­ték a szekrényét, elrabolták IKK) pen­gőjét. * Pólyák Gábor kihívóan válaszolt az elnök kérdéseire. — Azonnal letartóztatom! — hirdelle ki a törvényszéki elnök. Intelt a szu- rouyos őrnek, aki őrizetbe vette Polyákol. Tassy Gergely igy válaszöli az elnök kérdéseire: — Voltam már büntetve 1919-ből ki­folyólag, a zsidók végeit. Ékkor kezdte olvasni Tassy bűnügyi lapját az előadó biró és kiderült, hogy Tassyl 1921 február 11-én gyilkosság. Az Állam vasutak nemrégen feltűnő hirdetményt teltek közzé a hivatalos lapjukban. A hirdetmény a AIAV igaz­gatóságának újabb reíidelelél tartal­mazta, amely szerint vasúti kocsikban az utasok sze­mély poggyászként szállíthatják a bori olyan mennyiségben és olyan terjedelmű csomagolásban, amennyi a fülkében elfér. A rendeletnek látszólag nincs nagy jelentősége, mert hiszen hordószámra nőm lehel a bori személypoggyász­ként szállítani. Az első napokban senki sem hitte volna, hogy a MÁV rendelele komolyabb panaszokra fog okot adni. Rövidesen kitűnt azonban, hogy ez a rendetet komoly visszaélésekre arl alkalmai és ,a borkereskedők és a vendéglősök ma már lühöz-íáhoZ fül kosnak, hogy az Államvasutak igazgatóságát a bor- rendelet visszavonására bírják. BUDAPESTI PIACI ÁRAK HÚS. Marhahús, rostélyos, felsál 289—340, leveshusek 180—328. — Borjúhús. Comb 380—449, bórjuvesés 289—300. — Bárány, hátulja 172-229, eleje 428-180. - Serlés- luis, karaj 280—389, (arja. comb, lapocka 288—288, oldalas 180—258, szalonna, zsír­nak való 188-289, háj 188-212, zsír 180 -208. BAKOMÉI. Élő baromfi darabja: Csirke 140 -300, Ilid és ruca 360-1600. - Tisztított baromfi. Nagyban: Tyuk 180—200, estrko 300—320, pulyka-------, Ilid és ruca, öreg és id ei 160—200. Kicsinyben Csirke .320 —500, Ind és ruca 209—390. TOJÁS. Tea, darabja 0—ÍO, főző és apró 7- 8. HAL. Ponly, élő, nagyság szerint 200—320, jegelt és nem élő 160—220. TEJ. Teljes tej 34—40, tejfel 140—200, íeavaj 400—440, tehéntúró 49—100. FŐZELÉK. Bab 35—180, borsó 35—100, len­ese 50—140, vöröshagyma 12—16, fejeská' poszla ujd. 24—32, kelkápuszla 28—48, kar­fiol, liszt. 40 — 80, burgonya, rózsa 8— 12, elia 6—8, közönséges 4—ii, paraj, lis/li- lott 32—50, savanvukáposzta 20—28. GYÜMÖLCS. Alma 160-289, körle 350-500, cseresznye 35—120, kerli eper 80—180, ana­nász eper 200—280, meggy 50—80, IDÉNYCIKKEK. Kalarábé darabja 1—6, saláta, darabja 4—10, liönaposretck. csomó 8— 16, zöldborsó 14—28, iijburgortva 19— 16, uborka 80—100, tök 10-16. ribizke 79- 88, vajbab 60-70. Az áruk kilónként, literenként fillérben. Hadik János gróf nyilatkozik ma a dohány- kivitelre vonatkozó szerződésről s megálla­pítja, liogy a magyar bankoknak külföldi cégekkel együtt leit ajánlatával szemben egy amsterdami és egy bascli cég ajánlatait tártja a dohánytermelés] szaktanács elfogadhatói­nak. A mai helyzet az. hogy még mintegy 1500 vagór. 1027. és 1928. évekből származó áru vár értékesítésre és a további évek min­denkori kiviteli feleslegeinek elhelyezését is biztosítani kell. rablás, nyilvános cröszakoskoilás és szökés miatt KV évi snlyos büntetésre- Ítélték a katonaságnál. Kitöltötte cz.l a büntetési? — kér-( (I ez lék most Tassy tói. — Itt van a zsebemben a kegyelem. — mondottá Tassy Gergely. - Először halálra Ítéltek és úgy kegyelmeztek meg. Összesen 2.9 hónapig ültem. Á kihallgatott tanuk azt vallották, hogy a két gazdálkodó nem volt önUi- dátlanu! ittas, sőt Róna Hlemérné arra telt vallomást, hogy Pólyák mindjárt a lopás ulán kifizette régi adósságát. Félórás tanácskozás. ulán hirdet Le ki a bíróság az ítéletet. ,1 törvényszék Pó­lyák Gábort két és félévi, Tassy Ger­gelyt pétiig kétévi /egyházra ítélte és elrendelte azonnali letartóztatásukat. A bírói indokolás szerint egyiknek sincs állandó k erese IfoÍT á s a Hol lesz vásár? Vasárnap, Június 22-én: Dönisőd, Makó, Nagykörös, Szarvas. Hétfőn, jiinius 23-án: Balassagyarmat, Csögle, üumipuluj, Hajdúböszörmény lléder- vár. Jászapáti, Kadarkái. Kapuvár, kiskomá- í'mn, Kunszentmiklós, Mezőkövesd, Mohács, Mosouszenljános. Nagyvázsony, Úcsa, Pásztó, Kiese, Szob, Tokaj, Üjszász, Zalaszentbalázs. Kedden, június 24-éii: Apostag, Barcs, Bá- nokszentgyütgy, Csorna, Dunapatii j.-Igal, Kö­tesd, Körmend, Kunszentmiklós Mozsgó, Nagyvázsony, Pá z ó, Yisegrád, Zalaszentgrót, Zákány. Szerdán, június 25-én: Dombóvár, Felső­vadász, Nagykónyi, 'Jliszakarád, Zsámbék. Csütörtökön, junius 26-án: Kapuvár (havi\ Keszthely, Kisbér. Lajoskomárom. Nagybar- sány, Nagyborlobágy. Xagykállö, Ráezkozár, Sujtoskál. Süllő. Pénteken, junius 27-én: Jirdőcsokonya, Ka rád. Kőrösladány, Mindszent. Nagyberki, Itúnt, Szabadszentkirály. Tállya. Szonibalon. jiinhis 28-án: Ballonya, Mind- szén!, Xmneshelés. A gabonatőzsdén szerdán a búza 25 fil­lérrel olcsóbbodott métermázsánkint. A terménytőzsde hivatalos árfolyamai: Búza, liszavidéki 77 kg. 22.35—22.50, 80 kg. 23.10 23.25, feisötiszai 77 kg. 21.45-21.85, 80 kg. 22.00— 22.50, fejérmegyei 77 kg. 21.05 .21.30, 80 kg. 21.63—21.85, dunántúli 77 kg. 21.05-21.30,» 80 kg. 21.60- 21.80. pcstvidéki 77 kg. 21.15-21.35. 80 kg. 21.70 2Í.ÍK1, bácskai 77 kg. 21.20 -21.15, 80 kg. 21.80- 22.00. rozs. pestvidéki és egyéb 11.10—11.30, sörárpa 17.00 —19.00, egyéb 16.00—17.25, takarmányárpa 14.25—14.75, elsőrendű 15.00—15.25, kples 10.00 —11.00, zab, elsőrendű 13.75—11.20, közép 13.35—13.70, tengeri tiszai 13.00—-13.10, dunánr Luli 13.00—13.10, korpa 7.70—7.80 pengő mé- termázsánkint. Mennyit érnek ma a külföldi pénzek? Egy ango. font 27.90, száz cseh korona 16.99, száz dollár 570.60, száz. francia frank 22.60. száz lei 3.10, száz líra 30.10, száz német már­ka 136.65, száz osztrák silling 80.85, száz svájci frank. 111,00 pengő. . KÜZfiAZDiSÁG - NEZÖGIZDISÚ — ■ « F Ingyen szállítja a bort a MÁV STEÜNBERG hangszergyár Cf| rAk&czi-ut uü Beszélőgép 3 lemezzel 25 P Hegedű .................... 5 P Har monika _.______4 P Kérj en Ingyen árjegyzéket. APRÓHIRDETÉSEK Egy szó 10 fillér, vasárnap 15 fillér, Bélye­gekben küldhető. Cím: Kis Újság, Budapesté. HÁZASSÁG HUSZONKÉT ESZTENDEJE KÖZVETÍT HÁ­ZASSÁGOKAT NAGY JENÓ, Bálcóczi-ut öt­venbét/b. Főlépcsöbáz. (Diszkrét levelezés.) 4248 EGYSZERŰ, liázius természetű félárva férj- bezmenne. Azonnali hozomány, későbben! örökségen kivül. hatvan hold földbirtok. Fényképe, enne. Nagy Jenőnél, llákócíi-nt ötvenhet/b. 4261 I'ÉRJHEZMENNÉNEK : íöldbi rtokos, malpm- lulajdonos, téglagyáros, veudóglös-szátlodás. nagyiparos családok leányai. Ismerkedést 16- tesil, fényképei, címet továbbit: Nagy Jenő. Háköczi-ul -ölvenbéi/b. 1262 KERESZTÉNY árvaleány férihéziüenne hat­vanöt holdas tanyával, némi készpénzzel. Cime, fényképe Deáknénél,. Andrússy-ul li- zeuöl. " 5239 FÉRJHEZ szerelnék menni. Huszonegy éves vagyok, azonban megkomplyjlott az Klet. Ko­rán magamra maradtam... Keresek tisztes­séges, becsületes keresztény férfil, aki benfi- süine negyvenötezer pengő értékű birtokom* ba. Levelei -Mint kél galamb. . jeligével, kiadóba kérek". * 1238 ÖZVEGYEN maradtam két kisgyermekemmel. Keresztény földbirtokos, harminchat éves, családszerelő férfi vagyok. Csakis olyan höl­gyei veszek feleségül, aki vállalkozna gyérün ­kéi ni gondozására. Anyagilag független va­gyok. ezérl jövendőbelim megválasztásánál, csakis személyi előnyök jöhetnek figyelőmbe.' Szives választ Jóiéi és szeretet jeligével fő-" kiadóhivatal továbbit! ' 4259 soffőriskolAk Ne lejyen pénz&nsK ellaniági jfsülni, menjen a álló Uugár sofför­csó tandíj mellett a legtökéletesebb kiképzést kapja, műhelygyakorlattal egybekötve. A ve­zetés gyakorlását időhöz nem kötjük, mert egyetlen Iskola, mely saját bcnzin-kuttal ren­delkezik, Tanítványaink állásbajutását előse­gítjük. ba hamarosan akar elhelyezkedni, úgy csak az Ungár soffőriskolát ajánljuk. Úrvezetőknek külön tanfolyam. Ungár sof- fűriskola, Karpfenstein-u. %)., (saját diáz). Telefon: J. 412—4G. RI/.TOS SIKERT, komoly oktatási, korlállan vezetést jutányosán, részletre csak országunk legnagyobb autóüzeme nyújt. Junius hóra külön kedvezmény. Díjtalan tájé­koztatónkat kérje. Saját benzinkút, Unilas autógyár. Budapest, Zápolya-utca 13, SOEEÖRISKOLA egyedüli, mely erős utka- nyarulatokkal. kiépített pályán tanít vezetni. Városi vezetést legforgalmasabb utcákon, mig tökéletesen nem tud. az igy képzett soffőr nem csinál karambolt. Javítóműhelyünkben javítás. szerelés, hatóságilag levizsgáztatjuk, jogosítványt és soffőrmunkakönyvet kapnak. Vidékieknek ingyen bentlakás. Bőséges ebéd 50 fillér. Személy- vagy teherautóra, motorkerékpárra. Részletfizetés. Állásba se­gítjük. Kerber soffőriskola, Népliget. Tele­fon 340—3-1. Saját ház. Pálya-garázs, javító­műhely, tanterem. Úrvezetőknek külön ki­képzés. MOTOROK MOTOROK benzin-, szivógáz-, nyersolaj-trak­torok és szivattyúk kertészek részére. Kocsira szerelve vagy kocsi, nélkül egy évi jótállással kaphatók Diamantnál, Budapest, Váci-ut86. INGATLAN KELENFÖLDI VASÚTÁLLOMÁSTÓL pár percre, 87—250 négyszögöles villa- és ház­helyek a Bikszádi-, Major- cs Tétényi-ut kö­zött, igen olcsó árban, 4 évi részletre kap­hatók. Érdeklődni: Bikszádi-ut 42. szám alatti irodánkban, vagy Magyar Tisztviselők Taka- rékpénztára, Mester-n. 17. Telefon J. 326—93. VEGYESEK BÚTOR részletre olcsón. Bútorcsarnok, Bu­daörsi VI O-utca 3. TOKIÓ TYUKSZEiMIRTÖ ára 50 fillé tása bámulatos. Kapható gyógyszere drogériákban. Készíti: Tömőry Anf Annak következtében ugyanis, hogy a MÁV szaluid jegyei engedélyezcll a bornak, mcgindull a biir-ziigiiirgalimi. persze a borkereskedelem teljes kikapcso­lásával. Ma már vannak Üzletszerű lior- közvctilők — rendszerint nyugdíjas vasutasok, akik ingyen, vagy mérsékelt- áru jeggyel utaznak akik- felhozzák vidékről a bort és közvetlenül adják el a fogyasztóknak, ritkább' esetben a vendéglősöknek. A borkereskedelem, amely az exporl nehézségéi követ­keztében máris összezsugorodott és csak nagy küzdelem árán tudja fentartani ' magái, most kénytelen fe.ivenni a ver­senyt ezzel a zugforgalommal is, amely a MÁV jóakarata kövelkezlében i'ejlőd- lu-lell ki. Természfclés, hogy a keres­kedők nagy elkeseredéssel panaszkod­nak emiatt és tiltakoznak az ellen, hogy a MÁV az ingyenes borszállítás­sal felforgassa a borkereskedelem ren­des menetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék