Kis Ujság, 1931. június (44. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

Románián az ellenzék a választási visszaéléseit megtorlására Egész Románia feszült várakozással várja a választások lefolyását. A sors- aöntő választás előtti utolsó vasárnap teljes nyugalomban telt el. mert Jorga miniszterelnök erre a napra már be­tiltotta a választói gyűlések megtar­tását. A bukaresti lapok nagyrésze azt Írja. hogy a kormánynak valószínűleg sikerülni fog visszaélések nélkül is megszerezni a szavazatok 50 százalékát. Ennek dacára a legpéldátlanabb visszaélések tör­téntek hétlön. Egymást érték a letartóztatások, el- képpesztő választási csalások és ter- rorisztikus hatósági intézkedések, anv- nyira, hogy az ellenzéki pártok a király közbelépését kérték az atrocitások ellen. A nagy választási harc a nemzeti parasztpárt és a, kormánypárt közt , aői el. \ magyar nemzeti párt előretörése bizonyosra vehető. Azzal számolnak, hogy az eddigi 12 mandátum helyeit 15 jut a pártnak. Bukaresti jelenlések szerint a vá­lasztók érdeklődése rendkivüt csekély volt. A főváros egyes kerületeiben aélután 3 óráig a választóknak még a tiz százaléka sem szavazott le. Több •; kerületben letartóztatták az ellenzéki : jelölteket, köztük Michalache volt bel­ügyminisztert is. Egy besszarábiai vá­rosban, a választási elnök tízezer kor­mánypárti szavazólapot foglalt le, me­lyét a kormány jelöltje az urnába akart belopni. Újabb jelentés szerint Miehalache volt miniszteri kor­mánypárti ügynökök eltüntették. Ecidig nem sikerült megállapítani, hot tartják őrizetben. Az ellenzéki lapok rengeteg visszaélésről számolnak be. A választások végleges eredményét keuiien hirdetik ki. Mai mellékletünk: tiEQÉNY-UJSÁG és TANÁCSADÓ XXXXIV. év Budapest, 1931. fe6dd innins 2 l^.sz^kni ^ HMenhcn. ... ingyenes Kénes meileKiei Mindennap KÉPES REGÉNY-UJSÁG Pénteken: RÁDIÓ VILÁG heti mflsorrat V i|j| , jMintlen hétköznap.' TANÁCSADÓ Szombaton: MÁTYÁS DIÁK képes éJelap ^ jtif SZ8,KeSZ*^®^* HiadóWva^JJD/lP|SJ IV. DALMADY.UTCA 3 8 All a harc a Szentszék és az olasz kormány között Szerdára váriák I II sikkasztó községi írnok i a képviselőház feloszlatását I szerelmi tragédiája / 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék