Kis Ujság, 1936. január (49. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Szerda, 1936 január 1 49. évfolyam 1. szám y Ü -T' ARA 8 FILLÉR AZ EI.OHZKrF-S AHA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ. NEGYEDÉVRE ti PENGD. FÉLÉVRE 12 PENGŐ, EGÉSZ EVKE 24 PENGŐ. KÜLFÖLDRE AZ El OFIZETÉSI All KÉTSZERESE POSTATAKARÉKPÉNZTAHI CSEKKSZÁMLA: 19 057. FŐSZERKESZTŐ: LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATALt BUDAPEST, VI . ARADI UTCA 8. TELEFON: 250 90* LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 02. Plcükczdőddif Mailé ostroma ... 1 || "i "I 1" ............. ....■ To mboló jófiedv a pesti Szilveszteren ....................................................... Ke cskemétről telefonálja.éfKis'Uj>rh} tudósítója: Mészáros Vend élné, születő!t Sörös Mária, egy törvényszéki altiszt öt) éves, jómódban élő Özvegye, együtt la­kott Kecskeméten Hatos Imre 37 éves földműves unokaöccsével. Hatos lnne kedden hajnalban fél ötkor egy ismerő­séhez ment el disznót vágni. Nem akarta idős rokonát felkölteni és ezért a legna­gyobb csendben távozott el a Széchenyi- város 64. számú lakásukból. A ház Mé­szárosáé tula jdona és annak szoba- konyha s kamrából álló lakásában csak kelten laktak. Mészárosnénak megtaka­rított pénze is volt a bankban és' a kecs­keméti határban három hold szőlője. Felfedezik a borzalmas bűntényt Hatos Imre délután két óra felé ér­kezett vissza a házba. Amint a konyhán belépett, megdöbbentő látvány tárult a szeme elé. Felborított bútorok között, hatal­mas vértóesában, holtan feküdt özvegy Mészáros Vcndelné. Feje rettenetesen eléktelcnítve, szörnyű Ütésektől, amelyekről első pillanat­ban is látszott, hogy baltaesapások. Hatos Imre azonnal értesítette a rend­őrséget. ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre. Ismerős volt a helyzettel a merénylő A rendőri bizottság megállapította, hogy a gyilkosságot a kora hajnali órák­ban követte el a helyzettel valószí­nűleg ismerős ember, aki a kerítésen átmászva, csendben ki tudta nyitni a konyha ajtaját A szeren­csétlen öregasszony fölriadt álmából a konyhából hallatszó neszre, de még mielőtt az ágyról Jeszállhatott « * • - -*• ' . kos hetir.ttrmít a zo I az éles íejsze, csaknem teljesen le* bábán és ; tjére sújtott a fejszével, i vagta az asszony csukiojuí is. Az első fejszecsapás jobb halántékon] A már eszméletlen,, de még élő asz­ódé! niire Mészárosáé önkéntelenül jobb-1 szonyra, kezét tartotta védőleg az arca elé. A j két további szörnyű ütést mért a gyilkos kíméletlenül újból a fejéhez kegyetlen rablógyilkos, vágott és | Ezek közül az egyik a jobb halántéká­veleje a padlóra ír negyedik ütés az áldozat nijakcsigulyájái érte. Az elvetemült rablógyilkos ezután felforgattta a lakást, de az áldozat unokaüeesének vallomása szerint semmi más értéket nem vitt el, mint két takarékkönyvet. Eltiinf két takarékbetétkönyv Egyelőre nem tudják pontosan meg­állapítani, hogy mennyi pénz voll a ta­karékkönyvekben A rendőrség intézkedésére a házat bezárták és a holttestet beszállították a bonctani intézetbe. Az elvetemült rabló- gyilkos kézrekerítésére erélyes nyomo­zást indítottak. Első' nyomok A nyomozók azonnal munkához lát­tak. Kihallgatták a közelben lakókat. Kérdéseket intéztek hozzájuk arravo- natkozólag, hogy láttalc-e valakit be­menni az öregasszony házába. A detektívek néhány óra alatt már egész sereg értékes adat birtokába jutottak. Már támpontok vannak, amelyek­nek alapján a vizsgálatot tovább folv-í tathatják. Elrendelték az áldozat feiboneoSásáft Megerősödött az a gyanú, hogy kizá^ rólag olyan egyén lehetett a gyilkos, aki bejáratos volt özvegy Mészáros Vendelné lakásába és ezért tudott észrevétlenül bejutni. A rendőrség a kegyetlen bűntény ügyében jelentést tett az ügyészségnek, amely elrendelte az áldozat holttesté^ nek felboncolását. r\ )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék