Kis Ujság, 1936. augusztus (49. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

ftSTI KIK. ÖGy Ujahh házbeomlás két halálos áldozattal a *u M á m csapás Több napon át tartó afrikai hőség után főleg pénteken az ország.több he­lyén zivatar volt. A kánikula után a me- legtől clgyötört emberek valósággal fel­lélegzettek, minthogy a hőmérséklet országszerte lehűlt. A zivataroknak azonban — mint a Kis Miskolcról telefonálja a Kis Újság tu­dósítója: Pénteken Miskolcon és kör­nyékén hatalmas vihar vonult végig. Barcika községben Babger János 42 éves kőműves a kora reggeli órákban munkába akart indulni,amikor a vihar kitört. Háza padlására igyekezett szerszá­maiért, amikor villám csapott be­léje. A szerencsétlen ember szénné égve. holtan zuhant le a létráról. A Nyíregyházáról telefonálja a Kis Újság tudósítója. Pénteken a kora reggeli órák­ban gyilkos vihar vonult végig Szabolcs felett. Reggel félhattól közel másfél órán át tartott az égiháború, villámlott, menny­dörgőit az ég, amelyet hatalmas zivatar követett. Nyirlugos szabolcsmegyei községben fákat döntött ki az orkán, a mezőkön széjjelszórta a betakarított takarmányokat és sok helyen kidöntötte a kerítéseket is. A község határában lévő erdőségbe menekült a felhőszakadás elől a mezőn dolgozó emberek nagyrésze. Igv az egyik fa alá húzódott Farkas Fe­renc gazda, valamint Orosz Ferencné tirt éves asszony leányával, Orosz Ilonával. Alig tartózkodtak nénány Újság tudósítói jelentik — súlyos kö­vetkezményei is voltak. Az égiháborút legtöbb helyen vil­lámcsapások kísérték, amelyek épü­leteket gyújtottak meg. sőt számos emberéletet követeltek áldozatul. A vihar pusztításairól a következőkben számolunk be: kőműves felesége, aki a házban tar­tózkodott, életveszélyes sérüléseket szenvedett a villámcsapástól. Mentők szállították a miskolci Erzsé- bet-kórházba. Alsózsolca községben a vihar idején villám csapott Zselena István kőműves házába. Az épület meggyulladt. Az oltás munkája sikertelen volt, mert a ház porrá égett. Emberéletben nem történt kái percig a fa alatt, araikor — mint a szemtanuk elmondották — villám esapott a fába és az alatta meghú­zódó három embert halálra sújtotta. Az anya és leánya szénné égett holt­testét. úgyszintén Farkas Ferencnek megmerevedett tetemé ta mezőn dolgozó munkások szállitíották a vi­har elmúltával a községbe. Az anya halálában is átölelve tartotta gyermekét. Nyirbogdányban is gyilkolt a vihar. Kéez János 40 éves gazdát mezei munkája közben érte a villámcsapás. A szerencsétlen gazda holttestét csak órák múlva találták meg az arra haladó emberek. Birike községben ugyancsak végigszá- guldott a pusztító felhőszakadás és itt emberáldozattal járt. Ivánka Sándor 4rt éves gazdaembert szántásközben csapta agyon a vil­lám. Szénné égett testet a szántó­gépre hajolva vitték be a gép elé befogott lovak a szerencsétlen ember családjához. Nyíregyházán péntek este 6 óra tájban mgismétlödött a reggeli ítéletidő. Hatal­mas felhőszakadás zúdult a városra, mennydörgőit, villámlott. A külső városrészben több ház kerí­tését kidöntötte és a háztetőket is több helyen megrongálta a vihar. A villám lásgralobbantotta a Szabadka­Csütörtökpn és pénteken öt viharzóna vo­nult végig az országon A vihar több helyen károkat is okozott. Budapesten például egy Budafoki-úti villába csapott be, a Gellérthegy lejtőjén a gyümölcsösökben okozott kárt. Általában azonban az esőzés .jó hatással volt a termésre. Debrecenből, Hajdúszobosz­lóról és Mezőtúrról jelentettek nagyobb esőt, amely különösen a kukorica és burgonya fej­lődésére lesz jó hatással. Az időjóslás szerint egyébként az eső után bekövetkezett lehűlés csak átmeneti jellegű, szombattól kezdve ismét emelkedik a hő­mérséklet. Gyújtogatott a villámcsapás Egerből jelentik: Az elmúlt éjszaka Eger felett vihar tombolt. Villámcsapás érte a 150 éves, inűbecs- csel bíró rác templom tornyát és azt felgyújtotta. A tűzoltóság hajnalig tartó megfeszített Újkécske községben két 'legénycsoport az utcán összeszólalkozott. Szendrci András 27 éves legény zsebkésével Juhász Mihályra tá­madt. Juhász a zsebkést kicsavarta Szendrci kezéből s mivel Szendrci ezután is támadó­lag lépett fel,- szíven szúrta őt. Szendrci összeesett és utca llj. számú házal. Az' épületben sze­rencsére nem tartózkodott, senki sem. A tűzoltók már nem tudták megmen­teni a megsemmisüléstől a házat, amely teljesen leégett. Ba2atonba fuSladt a viharban Németh József 61 éves enyingi lakos csü­törtökön éjjel Balatonszárszó határában a Balatonon csónakázott. Motorcsónakját a v.'liar összetörte és Németh eltűnt a csónak­ból. Valószínű, hogy a Balatonba fulladt. A csendőrség keresi az eltűntet. munka után megmentette az elpusztulástól a 40 méler magas tornyot és a templomot. Egy másik villámcsapás lakóházat gyúj­tott fel. Emberéletben nem esett kár. Óriási hőség Jugoszláviában Belgrádból jelentik: Az utóbbi napokban egész Jugoszláviában emelkedett a hőség. Nagy- bccskereken csütörtökön a napon 54, árnyékban pedig 41 fok Celsiust merlek. A mezőn 16 ló döglött meg hőguta következtében. A munka az egész határban szünetel. Monte­negróból is óriási hőséget jelentenek. Podgori- eábau napon 60, árnyékban 42 fok volt a hő­mérséklet. Montenegróban két hónapja egy szem cső sem esett, úgyhogy az aszály óriási károkat okozott. Belgrádban is kibírhatatlan a hőség. Az utrák úgyszólván teljesen kiürültek, nappal csak az lép ki az utcára, akinek mulaszthatatlan dolga van .Az emberek az éjszakást a szabadban töltik. a helyszínen meghalt. A vélekedésnél megsérült még Bolyos Mihály ű.jkécskei lakos is, akit szintén Juhász Mihály szúrt nyakon. Bolyos sérülése súlyos, de nem életveszé­lyes. A csendőrség Juhász Mihályt elfogta és átadta a kecskeméti kir. ügyészségnek. Gyilkos vihar vonult végig Miskolc környékén Öt embert ölt meg a vihar Szabolcsban Használt a zivataros eső a termésnek Gyilkosság az utcán 11 ’ ' ' •'é 9^ - ^ 49. évfolyam 175. szám Mc^Atótyás Diák ara 8 fillér K|jll|!II!ll!!!!!!IIIIII A5? ELŐFIZETÉS ARA EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SEGYEDÉVRE 6 PENGŐ, FÉLÉVRE 12 PENGŐ, FŐSZERKESZTŐ fUtlbtl LtN PULI I IKAI NAPILAP EGESZ EVRE 24 PENGŐ. , ff SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KC^ÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE. LÉVAI JENŐ BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. TELEFON: 1-207 ÍÍ POSTATAKARÉKPENZTÁUI CSEKKSZÁMLA: 19.957, LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 62.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék