Kisebbségkutatás, 2001 (10. évfolyam, 1-4. szám)

2001 / 1. szám

KISEBBSÉGKUTATÁS Szemle a hazai és külföldi irodalomból 10. évfolyam 1. szám Alapító és főszerkesztő: Cholnoky Győző Szerkesztőbizottság: Niederhauser Emil (elnök), Pomogáts Béla, Bruhács János, Doncsev Toso, Péntek János, Gyurcsík Iván, Kocsis Károly, Tóth Pál Péter. Kiadja a Lucidus Kiadó, 1192 Budapest, Zoltán utca 14. Telefon: 282-2250 Főmunkatárs: Cholnoky Olga. Szerkesztőségi titkár: Vágó Pálné. Grafikai tervező: Szabó János. Tördelés: Knausz Valéria. Korrektor: Papp Zsuzsanna. Szerkesztőség: 1054 Budapest, Hold utca 6. I. 117. Telefon/fax: 331-1747. A lap megjelenik negyedévenként. Éves előfizetési ár 1940 Ft (ÁFÁ-val), külföldön 24 USD + 12 USD (postaköltség tengerentúlra), illetve + 8 USD (postaköltség Európába). Előfizethető a kiadónál a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 65100118- 10025640 számláján. Nyomás és kötés: Oliton Kft. 1104 Budapest, Kada utca 149. Felelős vezető: Balogh Antal. Internet: http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas HU ISSN-1215-2684 Alap megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - . Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Illyés Közalapítvány - - f (» : MM/HI MIfiR.MIMHWMÍM«• < Y]’ ,** támogatta. mimswuibu Válogatásunk kiadványai Comparative Political Studies (USA) Défense nationale (Franciaország) Die Staaten Südosteuropas und die europäisch-atlantischen Strukturen (Németország) Die Welt der Slaven (Németország) East European Politics and Societes (USA) East European Quarterly (USA) Ethnie and Racial Studies (Anglia) Europa Ethnica (Németország) Golas Radzimy (Fehéroroszország) Kantakty é dyálogé (Fehéroroszország) A Kárpát-medence néprajzi kincsei (Magyarország) Korunk (Románia) Lietuvos sentikiai: duomenys ir tyrimai (Lettország) Mezinárodní vtahv (Csehország) Le Monde diplomatique (Franciaország) Nations and Nationalism (Anglia) Naucnye i tehniceskie biblioteki (Oroszország) Osteuropa (Németország) Perspectives (Csehország) Police training concerning migrants and ethnic relations (Franciaország) Politiéka misao (Horvátország) Problemes politiques et sociaux (Franciaország) Razgrom nacyánal'naga ruhu u Belarus! (Fehéroroszország) Slovo. Tidskrift av Slaviska institutionell vid Uppsala universitet (Svédország) Südosteuropa (Németország)' Südosteuropa Mitteilungen (Németország) Tackling racist and xenophobic violence in Europe (Franciaország) Üzenet (Jugoszlávia) Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben (Magyarország) Wiijz (Lengyelország) The World Today (Anglia)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék