A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 5. (1843)

I. Történetek, 1843/45 - 1843/44. év - Szinészeti tankönyv - Az Évlapok' V. kötete - A' társaság' kiadásai 1843/4-ben

28 a’ kisfaludy-társaság’ dik és harmadik kiadásban, n4r. 1015—1061 és XX szelet. Budán, egyet, bet.) ’s ezzel e’ kiadás be is vé­geztetett. 3. Kisfaludy K ár oly’ Minden Munkái. A’ Kisf.-Társaság’ megbízásából szerkeszté Schedel Fe- rencz. Negyedik kiadás, aczél- és fametszetekkel. Pes­ten, Kilián György’költségein. 1843—4. (nyomt. Becs­ben, Sólíinger Péter’ bet.). nl2r. II. kot. 534 1. III. k. 351 1. IV. k. 382. 1. V. k. 290 1. VI. k. 378 1. Bolti ára kötve 7 ft. cp. 4. A’ Nemzeti Könyvtár’ második folyamában: Kármán JózseP írásai és Fanni’ Hagyomá­nyai. Újra kiadta és bevezette Schedel Ferencz. Pes­ten, Hartleben’költs. 1843. n4r. XVI. és 148 l. a’ szer­zők’ arczképeivel; ’s megkezdve : Csokonai Vitéz Mihály’ Minden Munkái. (1—64 szelet). Min­den füzet 40 kr. cp. 5. Külfödi Regénytár. Kiadja a’ Kisfalu- dy-Társaság, szerkeszti Nagy Ignácz. Hartleben K. A. költségein. 1843—4. k8r. VI. és VII. kötet : St. Ro­che, irta Palzownő, németb.' ford. Nagy Ignácz, IV. rész, 230 1. — VIII—XI. kötet : Twist Olivér, irta Boz (Dickens), angolb. ford. Gondol Dániel. I. rész 214 1. II. rész 2111. III. rész 196 1. — XII. kötet: A’ bőkezű szerető, irta Miguel de Cervantes, spanyol­ból ford, ’s a’ bevezetést írta Lukács Móricz 711. — XIII—XV. kötet: Éj és korány, írta Bulwer, ford. Vajda Péter. I. rész : 204 1. II. rész : 206 1. III. rész : 284 1. — XVI. kötet : Aé koros hölgy, franczia re­gény, irta Bernard Károly, ford. Petőfi Sándor. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék