A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Új Folyam 35. (1900-1901)

VII. Birálatok - Jelentés a Petőfi-emlékbeszéd pályázatról. (Lukács Krisztina jutalom)

JELENTÉS A PETÖFI-EMLÉKBESZÉD-PÁLYÁZATRÓL* Irodalmi emlékbeszédtől meg kell kívánnunk, hogy irodalomtör­téneti és aestlietikai tanulmány alapján, művészi formában művészi ké­pet adjon tárgyáról. Nem szabad annak sem részletekbe vesző irodalom- történeti tanulmánynak lennie, sem oly fajta szónoklatnak, mely főleg a szónok érzelmeit fejezi ki. Magyar szempontokból kell kiindúlnia, a tanulmány eredményeit összestírítenie és mindenek fölött a tárgyalt írónak egységes képét adnia. Nem teljesnek kell lennie, de igenis egész­nek. Legyen könnyen áttekinthető, világos, hogy az író képe mélyen az elmékbe vésődjék. Az előadás nyelve pedig alkalmazkodni fog ehhez a tartalomhoz; ünnepies lesz, de nem a fellegekbe szálló ; egyszerű, de nem köznapias. A beérkezett 15 mű legtöbbje szónoklat, de nem irodalmi emlék­beszéd. Egynéhány még kísérletet sem tesz, hogy Petőfit jellemezze, csak * A Lukács Kriszlina-jutalomra a következő pályaművek érkeztek : (Petőfinek, mint költőnek jellemrajza szónoki alakban) 1. Petőfinek, mint költőnek jellemrajza. Jelige: Mi mostan a magyar stb. — 2. Petőfi költé­szetének méltatása. J. i. : Veritas est in scripturis stb. — 3. Petőfi költé­szete. J. i. : Nem volt közénk való. — 4. Petőfi jellemzése. J. i.: Magyar vagyok, legszebb ország hazám. — 5. Czím a pályakérdés. J. i.: A mit adál, abból semmi sincs elveszve stb. — 6. Petőfiről. J. i.: A nagy stylus a nagy szenvedélyek következménye. — 7. Petőfi emlékezete. J. i.: Szabad­ság, szerelem stb. — 8. Petőfinek, mint költőnek jellemrajza. J. i.: Szegény hazám, neked kevés van ilyen csillagod. — 9. Petőfinek, mint költőnek jellemzése. J. i.: Nonum prematur in annum. — 10. Beszéd Petőfi Sándor­ról. J. i.: Szabadság, szerelem. — 11. Petőfinek, mint költőnek jellem­rajza. J. Eternité. — 12. Petőfi lirája szónoki alakban. J. i.: Olga. — 13. Petőfinek, mint költőnek jellemrajza. J. i. : Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe. — 14. Petőfi Sándornak költői jellemzése. J. i.: Félisten. — 15. Czím nélkül. J. i. : Elhull a virág, eliramlik az élet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék