Félegyházi Hírlap, 2001 (7. évfolyam, 1-48. szám)

2001-01-11 / 1. szám

Ez itt az Ön reklámjának a helye! u— -------UyUiMOIUT4ia«l0626 MJ f r^r K)skunf#legyháx4 vj m>■ 11 le h | Jel.: 76/463-343 Velünk csak nyerhet! Ezúttalá ^ H u h út ü t 2000 üzlet ajándékát. GODA GAZ KFT. épület­gépészeti ÉS FŰTÉS- TECHNIKAI SZAKÜZLET Kiskunfélegyháza, Móra tér 8. Telefax: 76/433-299 Megjelenik minden csütörtökön Kiskunfélegyházán és a város vonzáskörzetében: Bugacon, Fülöpjakabon, Gátéron, Kunszálláson, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, Tiszaalpáron. TyT * / ♦ 1 ♦♦ > ** Újévi koszonto Újévi Jókívánságok Pulyka melle, malac körme, liba lába, csőre - Mit kívánja mindnyájunknak az új esztendőre? Tiszta ötös bizonyítványt, tiszta nyakat, mancsot, nyárra labdát, fürdőruhát, télre jó bakancsot. Tavaszra sok rigófüttyöt, hóvirág harangját, őszre fehér új kenyeret, diót, szőlőt, almát. A fiúknak pléh harisnyát, ördögbőr nadrágot, a lányoknak tűt és cérnát, ha mégis kivásott. Hétköznapra erőt, munkát, ünnepre parádét, kéményfüstbe disznósonkát, zsebbe csokoládét. Trombitázó, harsonázó, gurgulázó gégét, vedd az éneket a szádba, ne ceruza végét. Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknő, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettő. (Weöres Sándor) Fogadóóra Endre Sándor országgyűlési képviselő január 15-én (hétfőn) 16 órától tart fogadóórát Kiskunfélegyházán, a vá­rosházán, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár. V _______________) Kiegészítő családi pótlék A kiegészítő családi pótlékot februárban kapják meg először az érintettek - erősítette meg la­punk kérdésére Endre Sándor, városunk országgyűlési képvi­selője. Az eddigi rendszeres gyer­mekvédelmi támogatásban ré­szesülő családoknak nem kell újra igényelniük a kiegészítő családi pótlékot. Nem változnak a jogosultság feltételei sem. A helyi önkor­mányzatnál azok a családok kér­hetik a kiegészítő családi pótlék folyósítását, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem több az öregségi nyugdíj legkisebb ösz- szegénél, 2001-ben 18.310 Ft- nál. A kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként havonta 4.000 forint - tájékoztatta mun­katársunkat végezetül Endre Sándor. Egy nap kosárlabda 24 órás kosárlabda gála kez­dődött december 29-én 9 órakor a Mezőgazdasági- és Élelmi- szeripari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tornacsarnoká­ban. Az egész napon át tartó ver­senyt 5 éve minden évben meg­rendezi a Kiskunfélegyházi Ko­sárlabda Club. Idén 145 résztve­vő alkotta a 12 piros és 12 zöld színben játszó csapatot. Játéko­sok városunkon kívül Bajáról, Kecskemétről és Kecelről is ér­keztek. A megnyitó után Ficsór József polgármester dobta fel az első mérkőzés labdáját. A három korcsoport - felnőtt, középiskolás és általános isko­lás - körmérkőzésekkel játszotta végig az egy 24 órát. A gála tétje mindössze annyi volt. hogy mindenki jól érezze magát és önfeledt sportolással zárja az évet, ami meg is való­sult - tudtuk meg Czikó Endre szervezőtől. Csak az hibázhat, aki dolgozik ... „Nem állítom, hogy nem kö­vettünk el hibákat“ - fogalma­zott a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intéz­mény igazgatónője, Szécsényi Istvánná, ugyanis súlyos vádak érték az elmúlt néhány hétben a szociális otthont, s annak igaz­gatónőjét. A sajtó folyamatos törvénysértésekről tájékoztatta a közvéleményt, Csitos Györgyné és Osztopáni Mihály legutóbb azt kifogásolták, hogy az önkor­mányzat vagyonrendeletét sértő módon történt csaknem húsz in­gatlan adásvétele a szociális ott­honban. Az intézményvezető vi­szont úgy érzi, nem követett el törvénytelenséget, az ellene in­dított hadjárat azonban igencsak megviselte személyét és az ott­honban folyó munkát egyaránt. (A részleteket a 4. oldalon talál­ják.) í »ír™ I |gi.iuihz V Kiskunféteuyháza, Blaha L tér 1. Telelőn: 76/560-028, 76/465-656 Sirius rádió FM 91.1 MHz. A nap 24 órájában! ____________________________________________________________________________________________________ Félegyházi Hírlap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék