Félegyházi Hírlap, 2004 (10. évfolyam, 1-4. szám)

2004-01-29 / 1. szám

ÓID BANK MKIU5 KAUlOi FM 91,1 MHz A nap 24 órájában! TEJESEBB ÉLETET KÍNÁLUNK! Félegyházi Tejüzem T Megjelenik havonta Kiskunfélegyházán és a város vonzáskörzetében: Bu- gacon, Fülöpjakabon, Gátéron, Kunszálláson, Pálmonostorán, Petőfi- szálláson, Tiszaalpáron. X. évfolyam 1. szám 2004. január 29. Ára: 126 Ft Móra prózamondó verseny Képünkön a prózamondó verseny második helyezettje, Magony Beatrix látható. A verseny részleteiről lapunk 2. oldalán olvashatnak. Pi-víz az egészségért Január 22-én délelőtt PI-víz üzemet adtak át a kiskunfélegyhá­zi Petőfi Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet telephelyén. A 60 milliós beruházásról a szövetkezet elnöke dr. Pintér Andrásné elmondta, hogy ez a beruházás nem profilváltást jelent a szövet­kezet életében, ezzel csupán kiegészítik eddigi tevékenységüket. TISZTELT BETEGEINK! A Korond utcai rendelőintézet területén a következő napokban, hetekben az önök érdekében át­alakítási munkálatok folynak, melyek a rendelési időket nem befolyásolják, a közlekedést, várakozást azonban zavarhatják, amiért szives elnézésüket és tü­relmüket kérjük. Köszönettel: a vezetőség Rajzpályázat A kiskunfélegyházi Lélegzet Alapítvány "EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉRT" címen rajzpályázatot hirdet 14 év alat­ti és 14 év fölötti iskolások ré­szére. Mindkét kategória külön díja­zásban részesül. 1. díj: 10.000 Ft 2. díj: 6.000 Ft 3. díj: 4.000 Ft A legkisebbek között külön ju­talmat is adunk. A díjazott ké­pek az alapítvány tulajdonába kerülnek. Elégséges pályázó esetén a legjobb képekből kiál­lítást szervezünk. Pályázhat a kiskunfélegyházi tüdőgondozó vonzáskörzetének bármely is­kolája. A pályázat benyújtásának ha­tárideje március 1. A pályázatot a tüdőgondozóba kérnénk leadni. A mezőgazdaságból nem iga­zán lehet megélni, különösen a növénytermelésből, ami jelenleg a főprofilja a szövetkezetnek.- Valamit tennünk kellett - mondta Pintér Andrásné -, ami­ből megélünk, de ezt nem csak az anyagi oldal kényszerítette ki, ha­nem a foglalkoztatás sem volt tel­jes körű, hiszen télen nem tud­tunk munkát biztosítani az összes fizikai dolgozónak. A Pi-vízzel, mint a Pi technológiával már évek óta foglalkozunk, csak a licenszet nem tudtuk korábban megszerezni. A Pi-víz nem gyógyvíz, de nagy egészségmeg­őrző szerepe van. Miután augusz­tus 3-án meg tudtuk kötni a licen­ce szerződést, gyorsan kialakítot­tuk ezt az üzemet. A célunk, hogy egy nagyon egészséges, nagy tisztaságú forrásvíz minő­séggel egyenértékű vizet adjunk az emberek asztalára. Úgy ter­vezzük, hogy ebben az évben öt­millió palackkal állítunk elő, és nagyon szeretnénk legalább a 10 millió palackra növelni a számot. Nagyon szeretnénk, ha ez a terve­zett évi 10 millió palack is kevés lenne, és bővíteni kellene az üze­met. BA Hírlapajánló Év végén, egy-egy év kezdetén általában mindenki mérleget von az előző év sikereiről, a nem ép­pen a tervezettek szerint alakult dolgokról, és megpróbáljuk mér­legelni az elkövetkező év lehető­ségeit, terveit. így történik ez, nem csupán az egyének életé­ben, hanem az önkormányzatok­nál is. Lapunk munkatársai an­nak jártak utána, hogy a Félegyháza környezetében lévő települések polgármesterei ho­gyan értékelik az elmúlt évet. A 2003-as évről, és a 2004-es év terveiről kérdeztük Kunszállás, Fülöpjakab, Petőfiszállás, Pál- monostora, Tiszaalpár polgár- mestereit. (lapunk 4., 5., 6., és 7. oldalán) Szeretet jegyében Nyitott szívvel, nyitott kapuval programot indított a kiskunfél­egyházi Constantinum Intéz­mény, melynek ötletéről, kivite­lezéséről és fontosságáról Mráné Rádi Máira tanárnő nyilatkozott lapunknak, (lapunk 8. oldalán) Életem a gyógyítás Új sebész-főorvossal gazdago­dott a félegyházi városi kórház, dr. Koiss István főorvos úr sze­mélyében, aki már három hó­napja itt tevékenykedik az inté­zet falai között. Ezúttal lapunk olvasóinak is bemutatjuk dr. Koiss István főorvost, akivel hi­vatásáról, terveiről beszélget­tünk. (lapunk 11. oldalán) Félegyházi Hírlap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék