Református Polgári Leányiskola, Kiskunhalas, 1907

Шв­ж * : » Ü 'Ä't Ш Ш я ж В т т т т ( ж 5®5)_ А kiskunhalasi ref. polgári leányiskola / X ÉRTESÍTŐ, 3i AZ 1907-908-ik ISKOLAI ÉVRŐL * 4-yOÜ'J ÖSSZKÁl.r.ITOTTA »*« rHUHPOgY DSSSprä ift,ai,z$:at<‘í. Halas, 1908. PRÁGER FERENCZ NYOMÁSA m m \ mm I К • m\ i ! & & ü 9 i тяттшшшттшт

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék