Katolikus gimnázium, Kisszeben, 1907

A KEGYES TANITORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KISSZEBENI ALGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI HOLCZI1NGER IMRE IGAZGATÓ. EPERJES. .PANNÓNIA" KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZET 1908.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék