Katolikus gimnázium, Kisszeben, 1914

hogy a távolabb lakókat is kellő formában értesíthessük, 9 és 10-ikén tartottuk meg. így végződöt be az örökké emlékezetes iskolai év ! Adja az Ég, hogy ennek bajain, szenvedésein és kellemetlenségein virágozzék fel az a jobbkor, melyért buzgó imádság epedez százezrek ajakén ! A tanárikarban személyi változás csak annyiban történt, hogy a VKM. úr Opré Tivadart rendelte ide h. tornatanárul, ki azonban még mielőtt állását elfoglalta volna, hadbavonult a déli harctérre. Vallás- erkölcsi és fegyelmi szempontból ifjúságunk ellen kifogásunk nem volt. Eljár! a templomba, exhoríációra, részt veit a körmenetekben, Jézus nevenapján és a húsvéti ünnepkörben a három napos szt. gyakorlatokkal kapcsolatosan meggyónt, megáldozott. Magaviseleté csintalanságokat leszámítva állandóan kielégítő volt. Ép igy az egészségügy is. Egy tanulónak véletlen baleset miatt kellet kimaradnia, de járvány vagy súlyos betegségi eset egy sem fordult elő. Csak helyi és óraközi kirándulások voltak természetrajzi, és történelmi szempontból; töbször rajz a szabadban. Unepélyre csak kétszer gyűltek össze az if„ak. Március 15-ikén és május 31-ikén. Minkét esetben Kökény Ferenc tanár úr tartott beszédet. A május 31-ikén elmondottat itt is közöljük. Kedves tanulók! Megtörtént, amifelé vágtam márciusi beszédemben. A rendesnél korábban, vizsgák nélkül, befejezve ez a rövid tanév. „Te Deum“-ról jövünk. Hálát adtunk az urnák az iskolai évben vett jókért, most pedig foridtsuk figyelmünket arra a hatalmas küzdelemre, mely a tanulásra szánt időt megrövidítette, mely a viliág annyi nemzetének ma talán kivétel nélkül gondolat középpontja, arra az óriási harcra, mely milliók vére órán dönt a megmaradt milliók sorsa fölött. Nem szűrhetjük le ezen hatalmas történeti akfus tanul­- 6 -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék