Református gimnázium, Kisújszállás, 1905

A KISÚJSZÁLLÁSI ÁLLAMILAG SEGÉLyEZETT EV. REF. FŐGVMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 19 05-19 0 6. TANÉVRŐL. XXX-IK ÉVFOLYAM. KÖZZÉTESZI BäRNä IQRZQRTŐ. KISÚJSZÁLLÁS, SZEKERES JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1906.-170.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék