Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1876

KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET j értesítője az l876/T-ik tanévről. I —f >•<«<- i VIII-ik TANÉV. ■ «>»*<.<■•■ ] I 3-11s. szám. SZERKESZTETTE w&méB sкшшт igazgató a mező'-gazd. üzlettani szakok tanára.-----------------------------------------------------------­KOLOZSVÁRIT, NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék