Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1880

KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉRTESÍTŐJE 32 l88%,-ik tanévről. XII-ik TANÉV. 7-ik szám. —-Я*Э«Э—----­SZERKESZTETTE igazgató.----------«X#X----------­KOLOZSVÁRIT, 1881. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék