Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1881

— т _ 1 -<•>- • Т A KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉRTESÍTŐJE az l8B1!s.»-ik tanévről. ХШ-äk 8-ik szám. SZERKESZTETTE TOROS SÁNDOR. kir. igazgató. T 11 KOLOZSVÁRIT, 1882. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék