Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1883

>XN\>s^'^S^>^^^XS^4^vvVs'^'\'%43K'-4^^4'' 1^'VSV %V*>»*N\X4K\\X\ sXN'X-tXWVWV \V • Xs nXWVs-Xy.V A KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉRTESÍTŐJE az l883/4-ik tanévről. ZSTTT-ils TANÉV. 10-ik szám. SZERKESZTETTE kir. igazgató. KOLOZSVÁRIT, 1884. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék