Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1884

’//Ж/,‘Ж/УЖ//Ж//Ж//Ж//Ж//Ж//Ж//Ж . ■' Ж//Ж//Ж//Ж i V ■Ж//Ж//Ж//Ж//Ж//Ж, ж/. ж//ж; ж//ж Ж'/ж ж.. ■ Ж Ж Ж'/Ж'/Ж/'Ж­A KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 188%-ik TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE KIR. IGAZGATÓ. ÍA i. í . ‘t I ' I 'í 1 f í, 'i. KOLOZSVÁRIT, 1885. NYOMATOTT GÁMAN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék