Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1886

A KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIR. GAZDASÁGI TANINTÉZET értesítője. AZ 188"/7-IK TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE VÖRÖS SÁNDOR, KIR. IGAZGATÓ. KOLOZSVÁRT!1, NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 18 8 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék