Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1886

Az ezen tanintézetnél használt vagy ajánlható tan- és segédkönyvek jegyzéke. Megszerezhetők Kolozsvártt DEMJÉN L egyetemi és STEIN J. mu- zeum-egyleti könyvárusoknál s más hazai könyvkereskedésekben és a *) alattiak a tanintézet igazgatóságánál. , 11)11ИН11и111|11!Щ|1111!111М1Г11111111!1111Ш1111Н111Л111Ж1ШИ11111Ж1111Г11|!111!1Н1Ш1111111Ш11111111Ш111111111!т1111111111111Н111||||1Ш11111111111111111111111111||1||||||||||||||П11и111||1Н111111111111111!111111111111ЖШШ111Н11(1111|11!111111111111111 Az I-ső tanévre. Bukuresti János. — Gazdasági számoló ....................................1.20 Greguss Gyula. — Természettan.....................................................1.40 Dr. Vedrödi Viktor. — Általános vegytan ....................................1.____ Vörös Sándor. — A mezei gazdaságtan rövid foglalata . . 1. _ А II ik tanévre. Dr. Prantl—Páter és Lász. — Növénytan ...............................3 _ Dr. Szaniszló Albert. — Növénybetegségek.....................• . __50 Sporzon Pál. — Gazdászati talajisme .........................................2.____ ,, „ — Az okszerű talaj művelés .................................2____ Balás Árpád. — Az általános és különleges növénytermelés alapvonalai.........................................................3 20 я я — Rétmüvelés és legelőkezelés.............................1.20 Réti János. — A termőföldről.................................................... ......5q Hensch Árpád. — Az okszerű talajmivelés*) ................................jg Dr. Rodiczky Jenő. — A takarmány termesztés kézikönyve . 3. _­Domokos Kálmán. — A földmérő...............................................4_ Kvassay Jenő. — Mezőgazdasági vizműtan ...............................4.____ я я — Rétmüvelés............................................... j gQ Dr. Vedrödi Viktor. — V.gyelemzési gyakorlatok ...................j.____ Johnson. — Hogy nő a vetés*)..................................... 1 __ » —7 Miből lesz a termés*)..................................... 1__ Dr. Nádaskay Béla. — Házi állatok boncztana.....................l. Dr. Szabó Alajos. — A házi állatok boncztana.....................4. Dr. Szaniszló Albert. — Vezérfonal a gazdasági akadémiák és tanintézetek állattani előadásaihoz . . 2.50 Tormay Béla. — Általános állattenyésztéstan ..........................3.____

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék