Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1887

A KOLOZS MONOSTORI MAGYAR KIRÁLYI GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1887—88-IK TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE VÖRÖS SÁNDOR, IGAZGATÓ. ,----------------■'$■**—► -----------------­<4 si$y KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1889.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék