Gazdasági Tanintézet, Kolozsmonostor, 1890

A KOLOZS-MONOSTORI MAGYAR KIRÁLYI GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1890 —91-IK TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: K. VÖRÖS SÁNDOR IGAZGATÓ. KIADTA A TANINTÉZET KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT AJTAT K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1892.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék