Kereskedelmi iskola, Kolozsvár, 1885

il * 3 A KOLOZSVÁRI I ' I KERESKEDELMI AKADÉMIA i I NYOLCZADIK ÉVI 3 ' 3 I ÉRTESÍTŐJE I 3 з • • | az 1885—86-ki tanévről. з 3 • 1 • • 3 |jj . A felügyelő bizottság megbízásából szerkesztette: I KISS SÁNDOR, Ц IGAZGATÓ TANÁR. _ í • VTkRí .TV KOLOZSVÁRT, 1886. Nyomatott a „Magyar Polgár“ Nyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék